HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

(4 Maart 2002, Persbericht Denktank 'sociale huren voor sociale functies')

Toppers bepleiten lage huur 'ideëlen'
(Van een verslaggeefster)

AMSTERDAM - Directeur Edo Arnoldussen van het Grondbedrijf, Ruud Dwars van de kamer van koophandel en Erik Friedeberg van het MKB maken zich sterk voor ideële instellingen, zij het 'op persoonlijke titel'. Zij vinden dat de gemeente meer panden moet aankopen om die tegen een zachte huurprijs aan maatschappelijke organisaties te verhuren.

Ook moet de gemeente erop toezien dat woningcorporaties een deel van hun panden toewijzen aan ambachtslieden, sportverenigingen of cultuurcentra.

Het advies aan de gemeente komt uit onverwachte hoek. Ook Jeroen Frissen van de Federatie Amsterdamse Woningcorporaties en Jurgen Hoogendoorn van de Stedelijke Woningdienst vinden dat instellingen die zich moeilijk kunnen bedruipen, extra steun van de gemeente verdienen.

Ze maken deel uit van de denktank 'Sociale huren voor sociale functies', die niet wilde wachten totdat het college een nieuw beleid voor dergelijk instellingen heeft geformuleerd.

Het team komt met voorstellen die de 'sociale, kleinschalige, afwijkende, startende initiatieven' in de stad moeten houden. De vrees is dat ze worden verdreven omdat ze de stijgende huurprijzen niet meer kunnen opbrengen. En daarmee verliest Amsterdam 'zijn karakter en aantrekkelijkheid'.

Om dat te voorkomen stelt de groep voor een lage erfpacht voor panden met 'sociale functies' in te voeren. Ook via het bestemmingsplan moeten er wegen zijn om de huur te drukken. De bestemming zou in dat geval aan een maximale huurprijs moeten worden gekoppeld. In het geval van vrijwilligersorganisaties of ateliers voor beginnende kunstenaars moet die laag worden gehouden. Een ander advies voorziet in extra huursubsidie voor de niet-commerciële instellingen.

De groep werd door de raadsleden Hansje Kalt van Amsterdam Anders/De Groenen en Ruud Grondel van GroenLinks in het leven geroepen, naar aanleiding van de huurverhoging van het Latijns-Amerika Centrum (LAC) en de anarchistische boekhandel Fort van Sjakoo.

Het LAC kreeg van Beheer Onroerend Goed Binnenstad een huurverhoging van 230 procent en Fort van Sjakoo moest van het Woningbedrijf Amsterdam negenhonderd procent meer betalen.