HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP

| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

(Parool 4 maart 2002, Toppers bepleiten lage huur 'ideëlen')

Denktank 'sociale huren voor sociale functies'

Maandag 4 maart heeft gemeentesecretaris Erik Gerritsen van de gemeente Amsterdam het werkdocument ontvangen van de denktank 'sociale huren voor sociale functies'. De overhandiging van deze oproep aan alle eigenaren van vastgoed, verhuurders van bedrijfsruimte en winkelruimte werd verricht door Ruud Dwars (Kamer van Koophandel), Jaap Draaisma (De Vrije Ruimte) en Ruud Grondel (ex- wethouder Binnenstad / raadslid GroenLinks) als voorschot op vorming nieuw college van B&W / het opstellen van een nieuw programaccoord. De denktank is opgericht naar aanleiding van de bijeenkomst "Sociale huren voor sociale funcites" welk in januari door Vereninging De Vrije Ruimte ism Boekhandel Fort van Sjakoo en het Latijns Amerika Centrum in het Mozeshuis werd gehouden.

Amsterdam gaat aan haar succes ten onder.

De stijgende huurprijzen voor instellingen, bedrijven en winkels maken de stad steeds eenzijdiger en drukken de sociale, kleinschalige, afwijkende, startende initiatieven de stad uit. Dat is funest voor het karakter en de aantrekkelijkheid van Amsterdam. Er moet snel wat gebeuren. Van het nieuwe College van B&W wordt verwacht dat zij dit hoog op haar agenda zet. Maar ook de corporaties en andere vastgoedpartijen zullen, in het belang van de toekomst van Amsterdam, een bijdrage moeten leveren. Er zal een waaier aan samenhangende maatregelen en initiatieven nodig zijn:

  • delen van het bezit tegen lagere huren verhuren voor specifieke functies
  • hiervoor als gemeente ook panden opkopen
  • afspraken tussen gemeente en vastgoed eigenaren over verhuur voor lagere huur
  • aanscherpen bestemmingsplannen
  • in erfpachtcontracten lagere huurniveau's vastleggen

De denktank bestaat uit de volgende personen die op persoonlijke titel deelnemen: Ruud Dwars (Kamer van Koophandel) , Peter Paschenegger (Wijkcentrum D'Oude Stadt), Jeroen Frissen (Federatie van Amsterdamse Woningcorporaties), Jurgen Hoogendoorn (SWD), Rein de Meijere (dRO), Marcel Kuipers en Gert Jan (Fort van Sjakoo) Floris de Graad en Jaap Draaisma (Vrije Ruimte) Eisse Kalk (IPP), Hansje Kalt (raadslid AA/De Groenen), Ruud Grondel (ex-wethouder binnenstad en raadslid Groen Links), Edo Arnoldussen (Grondbedrijf), Eef Meyerman (ASW), Erik Friedeberg (MKB), Edith van Overveld en Map v/d Wilden (LAC).

Het werkdocument is te vinden op www.vrijeruimte.nl

Vereniging De Vrije Ruimte
020-6126172
info@vrijeruimte.nl