HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP

| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Hoge huren ramp voor instellingen

MARCEL WIEGMAN

Het Parool, 29-5-2002

AMSTERDAM - Tal van culturele en ideële instellingen in de Amsterdamse binnenstad dreigen de dupe te worden van de forse huurverhogingen die het nieuwe stadsdeel Centrum eist. Zo vreest de Beurs van Berlage Stichting voor haar voortbestaan nu het stadsdeel de huur met 66 procent wil verhogen.

Eerder luidden boekhandel Fort van Sjakoo en het Latijns-Amerika Centrum de noodklok over huurverhogingen van negenhonderd respectievelijk 230 procent. Het stadsdeel wil de huren in het centrum 'meer marktconform' maken. Een onderzoek om te kijken of minder kapitaalkrachtige organisaties desondanks behouden kunnen blijven voor de binnenstad, laat echter al bijna twee jaar op zich wachten.

De Beurs van Berlage moet 117.000 euro per jaar meer betalen. In een brief aan stadsdeelbestuurder Els Iping stelt de stichting dat de huurverhoging - die 1 juli 2004 moet ingaan - zal leiden tot vergaande vercommercialisering van de Beurs. Volgens directeur Guus Bakker is de nieuwe huur alleen te betalen als hij van het gebouw 'één geweldig partycentrum maakt'. En dat wil hij niet. ''De Beurs is een palazzo pubblico, een volkspaleis waarin wij culturele én commerciële activiteiten naast en door elkaar organiseren. Maar altijd gaat het om inhoud en kwaliteit.''

Uit de brief: 'Wij geven géén gelegenheid voor commercieel uiterst aantrekkelijke voorstellen als peepshows, martelwerktuigen, stuntbeurzen of houseparty's. In plaats daarvan geven wij wel ruimte voor een Aids Memorial Day, voor Kinderen Bouwen in de Beurs en organiseren wij voor eigen rekening en risico tentoonstellingen voor een zo groot mogelijk publiek, waar echter toch altijd geld bij moet.'

Volgens Bakker heeft zijn stichting de gemeente begin jaren negentig van 'een dood gebouw' afgeholpen. 'Nu is het één van de bekendste openbare gebouwen in Nederland met meer dan tweehonderdduizend bezoekers per jaar.'

Iping zou vanmiddag met de stichting over de klachten praten, maar wil vooraf uitdrukkelijk geen toezeggingen doen. ''Ik moet me er eerst in verdiepen. Dat is er nog niet van gekomen.'' Zij lijkt door haar ambtenaren opnieuw voor voldongen feiten te zijn gesteld. Eerder gebeurde dat al met het schorsen van het hoofd onderwijs in de binnenstad, Sieglin Simson.