HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

From: "Frank van Schaik" <frank@aseed.antenna.nl>
Organization: A SEED Europe
To: binnenstad@woningbedrijf-amsterdam.nl
Subject: geen winst-huurverhoging voor non-profit organisaties!

Woningbedrijf Amsterdam
Postbus 94278
1090GG Amsterdam

Amsterdam, 9 augustus 2001

Geachte geprivatiseerde gemeentelijke instelling,

Bij A SEED Europe (een internationaal jongeren-netwerk rond milieu en rechtvaardigheid) hebben we vandaag tot onze verbijstering vernomen dat het Woningbedrijf heeft "voorgesteld" de maandhuur voor Jodenbreestraat 24 (met daarin vier organisaties) per 1 september te verhogen van 580,- naar 5100,-. Op dit adres zijn sinds 1977 non-profit instellingen gevestigd die voor ons, en vele mede-organisaties en individuen, van onschatbare waarde zijn, een waarde die helaas voor ons niet makkelijk is uit te drukken in florijnen of euro's.

Dankzij het Fort van Sjakoo zijn wij al vele jaren in staat om onze publicaties over sociale en milieu-misstanden in Europa tegen kostprijs te verspreiden, waarmee we ook mensen kunnen bereiken die hier anders moeizaam toegang toe hebben. Amsterdam is inmiddels een zeer internationale stad, en het Fort van Sjakoo geniet bij een grote groep sociaal bewusten een zeer goede reputatie, en ontbreekt nooit op het bezoeklijstje van rondreizers en backpackers.

Dit geldt in nog grotere mate voor ASCII, het bloeiende ideele internet-cafe in het souterrain, dat niet alleen een welkom tegenwicht vormt tegen de monopolie van grote IT-bedrijven, maar ook een plek is voor informatie-uitwisseling en non-profit computerfaciliteiten. Een van de vele ASCII-activiteiten is een computercursus uitsluitend door en voor vrouwen, een unicum in Nederland.

Daarnaast is er nog Window to Europe (sinds 1989), dat een zeer positieve invloed heeft op wederzijds begrip tussen mensen uit Oost- en West-Europa, broodnodig met de naderende onontkoombare EU-uitbreiding. En de European Juggling Association organiseert jaarlijks een groot jongleerfestijn, wat vele mensen trekt en de stad een positieve en vrolijke aanblik biedt.

Door al deze organisaties en activiteiten een goede en betaalbare werkruimte te ontzeggen, en daarmee willens en wetens uit het centrum te drukken, ontneemt u velen een uniek informatie-, organisatie- en ontmoetingspunt. Een beter voorbeeld van de teloorgang van publieke verantwoordelijkheden door een onlangs geprivatiseerd overheidsbedrijf is er ons inziens niet te vinden.

We spreken dan ook onze onvoorwaardelijke steun voor de gebruikers van Jodenbreestraat 24 uit, en zullen er alles aan doen om de absurde huurverhoging (die gebaseerd is op een winstmakend bedrijf in plaats van een non-profit organisatie) aan te kaarten in de media en bij de gemeente.

We vertrouwen erop dat er binnen het Woningbedrijf ook de nodige discussie hierover zal zijn, en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Namens A SEED Europe,

Frank van Schaik
Funding Coordinator
A SEED Europe
PO Box 92066
1090 AB Amsterdam
The Netherlands
tel: +31-20-6682236
fax: +31-20-4682275
email: <frank@aseed.antenna.nl>
website: http://www.aseed.net