HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Date sent: Tue, 11 Sep 2001
From: ASKV/Steunpunt Vluchtelingen <askvsv@dds.nl>
Subject: protestbrief ASKV

Amsterdam 11-9-2001

Betreft: Protestbrief huurverhoging Fort van Sjakoo

Aan: Woningbedrijf Amsterdam
Muntendamstraat 1
1091 DR Amsterdam

Geachte heer/mevrouw,

Wij vernamen dat u voornemens bent de alternatieve boekhandel Fort van Sjakoo te confronteren met een huurverhoging van tenminste 900 procent. Uiteraard moet het voor u ook helder zijn dat dit sluiting van deze boekhandel zou betekenen. Dit zouden wij erg betreuren.

Wij zijn overtuigd dat zij wel zeker bestaansrecht hebben en in een behoefte voorzien waarin nog niet zo maar een willekeurige andere boekhandel in zou kunnen voorzien.

Het is erg jammer dat uw woningbedrijf denkt te kunnen bepalen waaraan de burgers in Amsterdam behoefte hebben. Blijkbaar vindt u dat Amsterdam de boekhandel Fort van Sjakoo en het internetcafé ASCII wel kan missen. Dan heeft u het mis. Er worden onder andere diverse boeken en cursussen aangeboden die nergens anders in de stad te vinden zijn en waar veel mensen plezier aan hebben.

We betreuren het erg dat Amsterdam opnieuw wordt aangeharkt tot een saaie eentonige stad enkel gericht op het grote geld. Dit komt het karakter van de stad niet ten goede en de bewoners van Amsterdam zijn de dupe. Zo'n hoge huur kunnen alleen de grote winkelconcerns betalen, dus het is erg voorspelbaar waar het Fort van Sjakoo plaats voor moet maken. Wij zijn echter van mening dat er wel genoeg Albert Heijns, Etossen en Hema's in de Amsterdamse binnenstad zijn.

Daarnaast is het goed om nog eens te bedenken aan wie het woningbedrijf het eigenlijk te danken heeft dat zij de eigenaar is van de panden aan de Jodenbreestraat. De sociale woningbouw was er zonder het verzet van de boekhandel en bovenbewoners nooit gekomen, en het WBA zou nooit in dit blok van de Jodenbreestraat hebben gezeten. Stank voor dank is dit dus. Wat een manieren.

Wij hopen dat u de stappen die u heeft ondernomen tot deze schandalig hoge huurverhoging nog een keer in heroverweging wilt nemen. Daar zou u de stad een groot plezier mee doen.

Hoogachtend,

Namens het ASKV/ Steunpunt Vluchtelingen

Alice Beltman en Joyce van Acker