HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

From: cinema@filmhuiscavia.nl
Date sent: Mon, 17 Sep 2001

Er is ons het schokkende bericht ter ore gekomen dat uw woningbedrijf de huur van de Boekhandel Het Fort van Sjakoo met 900% heeft verhoogd. Ik neem aan dat u inmiddels op de hoogte bent dat de gevolgen voor de boekhandel desastreus zullen zijn. Feitelijk gezien komt het er op neer dat u tegen Het Fort van Sjakoo zegt dat ze zullen moeten oprotten. U heeft vervolgens nog het lef om daarbij te vermelden dat het om een “redelijke huurverhoging” gaat. De vraag is of u zich wel beseft wat u aanricht. Wat u “redelijk” vindt baseert op datgene wat zich losjes laat omschrijven als de ‘vrije markt’, maar toegepast op dusdanige wijze dat geen enkele rekening wordt gehouden met speciale omstandigheden of normale menselijke waarden. Een manier van doen die Adam Smith omschreef als “de kwaadaardige grondregel van de heersers der mensheid: alles voor onszelf en niets voor anderen”. Hoewel de grondlegger van het gedachtengoed van de vrije markt, wees Adam Smith het niet rekening houden met normale menselijke gebruiken en normen en waarden af als pathologisch. Een boekhandel die al zovele jaren een heel bijzonder segment van de Amsterdamse intelectuele cultuur bedient met de vele inspanningen van de mensen die de boekhandel draaiende houden kan eenvoudigweg niet zomaar van tafel geveegd worden om plaats te maken voor de zoveelste vergaarbak van ansichtkaarten voor toeristen. Als woningbedrijf heeft u zekere verantwoordelijkheden en in het bijzondere geval van het Fort van Sjakoo, geeft het u de mogelijkheid een Boekhandel die het al niet zo eenvoudig heeft, te ondersteunen. Dit is geen boekhandel in Iran die last heeft van de authoriteiten, of een ondergrondse krant in Turkije, dingen die we op de televisie zien en maar al te graag en eenvoudig schande van spreken. U heeft in dit specifieke geval een hele eenvoudige keus, gaat u het Fort helpen, of gaat u ze het leven zuur maken. De verwijzing dat de huurverhoging “redelijk” zou zijn, verwijst naar ik aanneem niet naar de Boekhandel of de mensen die daar graag komen, maar verwijst naar de marktconforme prijzen. Redelijkheid is een menselijk begrip, als mensen en een door hen gedragen intellectuele cultuur moeten plaatsmaken voor een quasi religieus begrip als de markt, dan is het woord redelijk niet op zijn plaats. Uw hantering van het begrip “redelijk” in een marktconform verband doet denken aan duistere episodes van een helaas niet geheel verdwenen verleden, periodes waarin intelectuelen verdedigden dat God alles was en de mens niets, of iets recenter het gedachtengoed van de Sovjet-Unie waarin de Staat alles was en de mens niets. Van de gruwelijke gevolgen voor de mens en haar vrije ontwikkeling op alle gebied van zulk een gedachtengoed zal u niet zijn ontgaan.

Het lijkt misschien overdreven om met zulke grote woorden een brief van protest te schrijven. Maar de door u zo eenvoudig gebruikte begrippen onderschrijven een totalitaire manier van denken met afschuwelijke gevolgen voor een normale menselijke samenleving. Hopelijk zijn er mensen binnen uw instituut die het woord“redelijk” een daadwerklijke menselijke invulling zullen geven, waarin uitdrukking gegeven kan worden in de verantwoordelijkheden die u ook heeft voor uw huurders

Filmhuis Cavia
Van Hallstraat 52 I
1051 NL Amsterdam
The Netherlands
Tel +31-(0)20-6811419
Fax +31-20-6824367
www.filmhuiscavia.nl