HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Date: Fri, 10 Aug 2001
From: Clean Clothes Campaign <info@cleanclothes.org>

Aan: Woningbedrijf Amsterdam

Amsterdam, 9-8-01

Betreft: huurverhoging Fort van Sjakoo

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze wil de Schone Kleren Kampagne protest aantekenen tegen de voorgestelde huurverhoging voor het Fort van Sjakoo van Fl 580,- naar Fl 5100,-. We hebben begrepen dat u dit als een redelijk voorstel beschouwt. Ons inziens is een degelijke extreme verhoging echter allerminst redelijk. Uw voorstel betekent echt het einde van de activiteiten van het Fort van Sjakoo en de internetwerkplaats ASCII die beiden diensten leveren aan vooral ideële organisaties zoals de onze.

De Schone Kleren Kampagne is een internationaal samenwerkingsverband van meer dan 250 organisaties uit 10 Europese landen dat zich inzet voor verbetering van de arbeidsomstandigheden in de kleding- en sportschoenenindustrie wereldwijd. Wij maken vaak en graag gebruik van de diensten van het Fort van Sjakoo, dat onder andere gespecialiseerd is in publicaties op het gebied van internationale samenwerking. De internetwerkplaats ASCII biedt ons regelmatig ondersteuning in het beheer van ons computernetwerk en onze medewerkers en vrijwilligers volgen regelmatig trainingen aldaar.

Het is voor een netwerk als het onze niet mogelijk is om deze diensten elders te betrekken noch om er commerciële prijzen voor te betalen. Een huurverhoging zoals u voorstelt kan alleen opgebracht worden als het Fort en ASCII commerciële prijzen zouden rekenen waardoor ze haar cliëntèle zou kwijtraken.

Wij vertrouwen erop dat u, in samenwerking met het Fort en ASCII, tot een oplossing komt. Wij zien uw antwoord gaarne tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de Schone Kleren Kampagne

Anne van Schaik
Ineke Zeldenrust

Clean Clothes Campaign
PO Box 11584
1001 GN Amsterdam
The Netherlands
tel: + 31 20 4122785
fax: + 31 20 4122786
e-mail:ccc@xs4all.nl