HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

WBA stapt naar de rechter

Het Woningbedrijf Amsterdam stelt zich niet erg open op in de onderhandelingen met ons door direct al naar de rechter te stappen.

Normaal gesproken stelt deze rechter een commissie aan die de markt-waarde zal bepalen. Het woningbedrijf weet dat we zo'n marktwaarde nooit zullen kunnen betalen. Een serieus verweer van het Fort van Sjakoo in deze zaak levert voor ons ook nog een flink risico op om Failliet te gaan. De kosten van zo'n huur-adviescommissie zijn erg hoog en een rechter mag beslissen na een langdurig proces de nieuwe (niet wezelijk lagere) huur in te laten gaan per 1 September 2001. Hieronder de dagvaarding. Nadat het ons door de rechter werd verboden mondeling verweer te voeren is de datum waarop deze (schriftelijke) zaak behandeld zal worden op woensdag 10 Oktober. (ons verweer)