HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

From: "Ronald de Vries"
To: <binnenstad@woningbedrijf-amsterdam.nl>
Subject: huur Fort van Sjakoo
Date sent: Mon, 12 Nov 2001

Geachte Stadsdienaren,

Met stijgende verbazing neem ik uw starre houding inzake de nieuwe huurvaststelling voor het pand, waarin het Fort van Sjakoo haar maatschappelijk zeer nuttige en alom gewaardeerde activiteiten ontplooit, waar. Ik zie met lede ogen, dat een verdergaande uitbreiding van de vrije markt ten koste gaat van de diversiteit aan voorzieningen en van de leefbaarheid van het centrum van uw stad. Waarom bent u zelf niet zo flink om subsidie bij de overheid aan te vragen als u meent dat het gemeentebudget niet toereikend is. Als gemeente-instelling bent uzelf primair verantwoordelijk voor het in stand houden (en uitbreiden) van een rijk cultureel leven in uw eigen stad, lijkt me. Ik doe dan ook een dringend beroep op u om met de vertegenwoordigers van het Fort van Sjakoo om de tafel te gaan zitten om tot een redelijk huurbedrag te komen en het rechtsgeding tegen hen in te trekken.

Ronald de Vries (publicist)
Hilversum