HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

From: "Jan-Willem Doornenbal" <ddwadv@xs4all.nl>
To: binnenstad@woningbedrijf-amsterdam.nl
Date sent: Mon, 3 Sep 2001
Subject: variatie

LS

Bij deze wil ik u laten weten dat het naar mijn mening goed is wanneer een leefgemeenschap, in ons geval de stad Amsterdam, gevarieerd is van samenstelling. Als woningbouwvereniging kunt u hieraan bijdragen door kleinschalige niet-commerciele initiatieven, zoals bv het 'Fort van Sjakoo', tegen een redelijke huur een ruimte ter beschikking te stellen. Het zou tenslotte ontzettend jammer zijn wanneer de stad zou bestaan uit enkel luxe kantoorpanden en winkelcentra. Ik zou u dan ook willen verzoeken de voorgestelde huurverhogingen terug te trekken.
Gaarne verneem ik uw mening. Met vriendelijke groet,

Jan-Willem Doornenbal