HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Date: Sat, 11 Aug 2001
From: Eurodusnie <eurodusnie@squat.net>

(per brief verstuurd)

Leiden, 12 augustus 2001.

betreft: huurverhoging Jodenbreestraat 24, "Fort van Sjakoo"


Geachte directie,

Van Boekhandel "Fort van Sjakoo", gevestigd aan de Jodenbreestraat 24 te Amsterdam vernamen wij dat u voornemens bent de huur van dit pand met ruim 4500 gulden te verhogen.

Als organisatie die al jarenlang een goede relatie onderhoudt met het Fort van Sjakoo verzoeken wij u dit te heroverwegen. Het Fort van Sjakoo is net als de tevens in dit pand gevestigde computerwerkplaats ASCII een niet commerciële instelling, in is daarom niet in staat een dergelijke "commerciële" huur te betalen. Het is onredelijk om dergelijke organisaties een huurverhoging van 900 procent op te leggen. Zij kunnen dit immers niet betalen en zullen dan plaats moeten maken voor een commerciële klant: alweer een uitzendbureau, souveniershop of belwinkeltje.

Kortom, met de voorgestelde huurmaatregel werkt u als woningbedrijf actief mee aan de verdere commercialisering en culturele verschraling van de binnenstad van Amsterdam. Hier zit niemand op te wachten. Wij verzoeken u daarom met klem af te zien van deze absurde huurverhoging.

Met vriendelijke groet,

namens anarchistisch collectief Eurodusnie,

D.A. Trouw.