HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Date: Fri, 10 Aug 2001
From: Fabel van de illegaal <info@defabel.nl>

Woningbedrijf Amsterdam
Postbus 94278
1090 GG Amsterdam

Leiden, 10 augustus 2001

Betreft: huurverhoging van 900 procent

Geen huurverhoging van 900 procent voor boekwinkel Het Fort van Sjakoo!

Dames en heren,

Met stijgende ergernis en verontwaardiging hebben wij, stichting De Fabel van de illegaal, kennis genomen van het feit dat u, Woningbedrijf Amsterdam, onlangs hebt aangekondigd de huur van het pand Jodenbreestraat 24 te Amsterdam, waarin onder meer boekwinkel Het Fort van Sjakoo is gevestigd, te verhogen met maar liefst 900 procent. In plaats van 580 gulden per maand zou Het Fort van Sjakoo ineens 5.100 gulden per maand moeten gaan betalen. Wij vinden dit een ongehoord schandalige en volstrekt a-sociale huurverhoging. Het is te gek voor woorden dat u deze huurverhoging "een redelijk voorstel" durft te noemen. Hierbij laten wij u dan ook weten dat wij krachtig protest aantekenen tegen een dergelijk beleid van huurverhogingen.

Stichting De Fabel van de illegaal is een in Leiden gevestigde ideële organisatie. Wij zijn een van de vele klanten van boekwinkel Het Fort van Sjakoo. Deze boekwinkel levert ons op afspraak allerlei tijdschriften uit binnen- en buitenland en allerlei ander informatiemateriaal (boeken, brochures, enz.). Zonder de dienstverlening en informatievoorziening van Het Fort van Sjakoo kunnen wij als organisatie ons werk niet naar behoren uitvoeren. Uw huurverhoging betekent dat Het Fort van Sjakoo rechtstreeks in zijn voortbestaan wordt bedreigd, en dat betekent weer dat u ons daardoor ook treft. Wij beschouwen uw huurverhoging dan ook als een indirecte aanval op het functioneren van onze organisatie. Dat geldt overigens ook voor de talloze andere ideële en niet-commerciële organisaties en personen die gebruik maken van de diensten en middelen van Het Fort van Sjakoo en van de andere initiatieven in het pand Jodenbreestraat 24.

Niet alleen uit Amsterdam, maar ook uit andere delen van Nederland en zelfs van de hele wereld weten mensen de weg naar Het Fort van Sjakoo te vinden. Het Fort van Sjakoo geniet namelijk grote bekendheid in onder meer maatschappijkritische en alternatieve kringen in binnen- en buitenland. Deze boekwinkel vervult een zodanige maatschappelijke functie dat uw huurverhoging door velen binnen en buiten Amsterdam wordt opgevat als regelrechte arrogantie en terreur van de kapitalistische markt van vraag en aanbod. Nu u met uw huurverhoging van 900 procent niet alleen Het Fort van Sjakoo zelf het leven zuur maakt, maar ook de klantenkring van deze boekwinkel, moet u beseffen dat u de woede van heel veel mensen op de hals haalt. Zoals wij hebben vernomen, bezinnen velen zich op dit moment op de verdere stappen die ondernomen moeten worden om dit onrecht te stoppen.

Overal in Amsterdam en de rest van Nederland staan ideële en niet-commerciële initiatieven onder druk, doordat ze geconfronteerd worden met de torenhoog opgeschroefde huurverhogingen voor hun ruimten. Deze tendens kan alleen gekeerd worden, wanneer er voor sociale en niet-commerciële initiatieven ook sociale en niet-commerciële huren berekend gaan worden. Daar ligt voor u een taak. Het moet u in deze gevallen nu eens niet gaan om het maken van zoveel mogelijk winst, maar om het leveren van een bijdrage aan de duurzaamheid, veelzijdigheid, creativiteit en leefbaarheid van een stad als Amsterdam. Deze bijdrage moet volgens ons bestaan uit het berekenen van betaalbare huur voor initiatieven die voor Amsterdam onbetaalbaar en onvervangbaar zijn. Dergelijke kleurrijke initiatieven spreken juist heel veel mensen aan. Dat doen niet de steeds meer oprukkende saaie, grauwe en anonieme betonblokken en kantoorkolossen met spiegelramen. Aan u de opdracht om uw beleid te wijzigen en in elk geval rekening te houden met de belangen van de huurders van Jodenbreestraat 24.

Wij eisen van u dan ook dat u als verhuurder van Jodenbreestraat 24 de huurverhoging van 900 procent intrekt. Graag ontvangen wij van u zo spoedig mogelijk een reactie op deze brief. Mochten wij niets van u horen, dan beramen wij ons op verdere te ondernemen stappen.

Groeten,
bestuur en medewerkers van stichting De Fabel van de illegaal