HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Date: Sat, 08 Sep 2001
Subject: Brief steunbetuiging gratis eten

Utrecht, 6 september 2001

Betreft: huurverhoging Boekhandel Fort van Sjakoo

Aan de directie van Woningbedrijf Amsterdam,

Wij hebben zojuist gehoord dat u een huurverhogingsvoorstel heeft gedaan aan het Fort van Sjakoo, waarbij de huur van ruim 500 naar ruim 5000 gulden dient te worden opgetrokken.

We zijn hier erg van geschrokken, omdat het duidelijk is dat het Fort van Sjakoo deze huurverhoging niet op kan brengen.