HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

From: sot@antenna.nl
To: binnenstad@woningbedrijf-amsterdam.nl
Date sent: Thu, 13 Sep 2001

Geachte directie

Als trouw klant van het Fort van Sjakoo en bewoner van een woning van het WBA wil ik u hierbij mijn afschuw laten blijken over de door u voorgenomen huurverhoging van boekhandel Fort van Sjakoo aan de Jodenbreestraat 24.

Uit een bericht van het Fort van Sjakoo begrijp ik dat uw motivatie tot een buitensporige huurverhoging van winkel cq bedrijfspanden ligt besloten in uw zorg voor de betaaldhaarheid van de woningen, waarvan ik er een bewoon.

Laat ik in mijn hoedanigheid van huurder van een van uw woningen opmerken dat de huurprijs zeer hoog is en jaarlijks omhoog gaat en de daarvoor geleverde service en het onderhoud zeer schraal zijn. Bovendien doet u veel te weinig aan buren die geen manieren kennen en alles wat vies en vuil is van het balkon af gooien of los op straat smijten.

Daarover heb ik met uw medewerkers meermalen contact gehad en daarbij beroept u zich op wettelijke regelingen.

Het valt mij nu op dat u steeds een kracht buiten uzelf inroept om asociale maatregelen te rechtvaardigen. In een nog niet eens zo'n ver verleden was de (voorloper) van het WBA een sociale instelling die een huurverhoging van 900% niet eens zou overwegen. Daarom trek die maatregel in en verontschuldig u voor dit schrikwekkende asociale beleid.

Met groet

Guido van Leemput