HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

From: Albert Hensen <alberthensen@foni.net>
To: binnenstad@woningbedrijf-amsterdam.nl
Subject: huurverhoging pand fort van sjakoo

Geacht woningbedrijf,

Ik ben zeer geschrokken van uw voornemen, de huur van bovengenoemd pand met ruim 900% te verhogen. Ik vind het tevens een uiterst wrange maatregel om o.a. de volgende redenen:

* een financieel zwakke, maar maatschappelijk waardevolle organisatie is niet in staat een dergelijk bedrag op te hoesten;
* u hebt een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor aanvaardbare huren voor woningen - deze verantwoordelijkheid moet u m.i. - wettelijk en/of moreel - ook t.a.v. het genoemde pand waar maken: Amsterdam moet leefbaar en kleurrijk blijven!!
* dit pand bestaat m.n. dankzij het fort van sjakoo nog en u hebt het destijds tevens dankzij deze mensen voor een habbekrats kunnen verwerven.

Het toepassen van wat een "marktkonforme" huur past hier niet bij, aangezien uw huurder dat niet op kan brengen. Een - indien voor de huurder/ster nodig in etappes doorgevoerde - huurverhoging tot b.v. op het niveau van een sociale huurwoning (prijs per vierkante meter) lijkt me wel redelijk.

met vriendelijke groeten

Albert Hensen