HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Date: Thu, 23 Aug 2001
From: Jan Hoek <z762@xs4all.nl>
To: binnenstad@woningbedrijf-amsterdam.nl

Aan het Woningbedrijf Amsterdam

Geachte mevrouw, heer,

onlangs liet u boekhandel Fort van Sjakoo weten de huur voor zijn pand met meer dan 900% te willen verhogen. De huur zou dan ^Ã 5100 per maand gaan bedragen. Feitelijk resultaat van deze huurverhoging zou zijn dat de boekhandel zijn deuren zou moeten sluiten. Dat zou een groot verlies zijn voor Amsterdam, omdat Fort van Sjakoo voorziet in een aanbod van boeken, tijdschriften etc dat in die omvang en kwaliteit nergens anders in de stad (of in Nederland) voor handen is. Een aanbod dat ik niet graag zou missen. Als argument voor de huurverhoging voert u aan dat het vragen van commerciële huurprijzen aan bedrijven nodig is om lage huurprijzen in de sociale woningvoorraad te kunnen handhaven. Op zichzelf is met die redenering niet zoveel mis. Zij gaat echter voorbij aan het feit dat Fort van Sjakoo zich niet op een hoop laat gooien met commerciële bedrijven. Fort van Sjakoo drijft op vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk. Zij gaat tevens voorbij aan het feit dat het Woningbedrijf - geprivatiseerd of niet - niet alleen tot taak heeft woningen en bedrijfspanden te exploiteren, maar ook om bij te dragen aan de diversiteit van de stad en de mogelijkheden om bijzondere initiatieven te ontplooien en te koesteren.

Ik wil u dan ook vragen af te zien van de voorgenomen huurverhoging voor Fort van Sjakoo of deze in ieder geval zeer sterk te verminderen.

Gaarne verneem ik uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Jan Hoek