HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Amsterdam, 13 September 2001

Directie Woningbedrijf Amsterdam


Betreft: huurverhoging InternationaleBoekhandel 'Het Fort van Sjakoo'

Geachte Directie,

Tot onze grote verbazing mochten we onlangs vernemen dat het Woningbedrijf Amsterdam van zins is haar huurder internationale boekwinkel 'Het Fort van Sjakoo' (en internetwerkplaats ASCII) een marktconforme huurverhoging van 900% op te leggen. Dat een optrekken van de huur van FL_500,- naar FL_5100,-. Voor een bewust niet-commercieel initiatief als het Fort van Sjakoo geen haalbare kaart is mag duidelijk zijn. Uw huurverhoging zou dit bijzondere initiatief de nek omdraaien.

Al jarenlang hebben wij als vakreferenten/bibliothecarissen van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (iisg) te Amsterdam, een zeer goede band met boekhandel het Fort van Sjakoo. Als werkelijk internationale boekhandel met een in bijna 25 jaar wijdverbreid net van kontakten over Europaen de Verenigde Staten zijn zij voor ons een bron van onschatbare waarde, die voor ons niet te vervangen zal zijn.Over het verloop van een groot aantal jaren, en dat mag gezien de wisselende samenstelling van het collectief beslist bewonderenswaardig genoemd worden, zijn zij er altijd in geslaagd een bijzonder aanbod van 'grijze', vreemde, curieuze en bijzondere literatuur te handhaven, wat elders niet gevonden wordt. En met elders bedoelen wij dan niet alleen Amsterdam of Nederland, maar Sjakoo mag zich gezien het internationale karakter van haar aanbod gerust uniek noemen. Dat dit alleen kan op basis van vrijwilligers en een niet-commerciële instelling hoeft nauwelijks betoog. Met name op het gebied van moderne sociale bewegingen heeft menig boek en brochure zijn weg naar naar de bibliotheek van het IISG gevonden, en Sjakoo kan in die zin dan ook gerust als 'hofleverancier' bestempeld worden, tenslotte resideert het IISG onder de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Naast de boeken en brochures, die men in de reguliere boekhandel niet aantreft, moet ook de rijke collecties aan affiches, pamfletten, stickers, buttons enz. genoemd worden. Ephemere materialen waar voor een bibliothecaris vaak zeer moeilijk de hand op te leggen is. Kortom: voor een instelling als het IISG, dat toch een geschiedenis van meer dan 65 jaar heeft, en met kontakten wereldwijd, blijft het Fort van Sjakoo een noodzakelijke bron van acquisitie. Het zou niet alleen voor de stad Amsterdam, maar ook voor bibliotheken en dus onderzoekers een verarming zijn als dit initiatief verloren dreigt te gaan.

De 'sociale verantwoordelijkheid' waar U zich als Woningbedrijf op papier op allerlei wijzen op beroept kan er toch niet in gelegen zijn om een huurder, die er - o, ironie - notabene zelf mede aanheeft bijgedragen dat de straat geworden is wat zij nu is, met het mes op de keel naar de rechtbank te dwingen om zo uw vermeende gelijk te halen. Wij zouden U dan ook dringend willen verzoeken om de door U in gang gezette juridische procedures weer in te trekken en met de boekwinkel om tafel te gaan zitten om te komen tot een sociale huur, zodat het Fort van Sjakoo kan blijven zitten waar ze al bijna 24 jaar zitten, en U aan Uw sociale gezicht daadwerkelijk invulling kunt proberen te geven.

Hoogachtend Vakreferenten van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Alex Geelhoed
Götz Langkau
Zulfikar Özdogan
Kees Rodenburg
Huub Sanders
Emile Schwidder
Co Seegers
Liesbeth van der Sluis
Eef Vermeij
Els Wagenaar