HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Date: Thu, 23 Aug 2001
From: Nico Jassies <nja@iisg.nl>
To: binnenstad@woningbedrijf-amsterdam.nl

Aan: Directie Woningbedrijf Amsterdam
Betreft: huurverhoging boekhandel Fort van Sjakoo

Open brief

Amsterdam, 23 augustus 2001

Geacht Rayon Centrum,

Al jarenlang heb ik als archivaris van het Staatsarchief, dat tegenwoordig is ondergebracht bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (iisg) te Amsterdam, zeer goede ervaringen met boekhandel het Fort van Sjakoo aan de Jodenbreestraat 24.

Als internationale boekhandel met over heel Europa tot in Amerika wijdverbreide kontakten bevat zij een schat aan informatie voor wie wil weten wat zich op het gebied van maatschappelijke bewegingen afspeelt. Hierbij doel ik niet alleen op boeken en brochures, die men in de reguliere boekhandel gewoonlijk niet aantreft, maar ook op de rijke collecties aan affiches, pamfletten, stickers, buttons enzovoort, die men nergens anders in Nederland aantreft.

Voor instellingen als het Staatsarchief en het iisg is het Fort van Sjakoo een goudmijn van materiaal, die zijns gelijke niet kent. Net als het GemeenteArchief Amsterdam hebben wij heel prettige afspraken met het Fort van Sjakoo; wanneer pamfletten en affiches niet meer aktueel zijn, worden zij over het GemeenteArchief, het Staatsarchief en het iisg verdeeld. Daartoe bestaan tussen genoemde instellingen heel soepele afspraken en komen onze medewerkers geregeld bij het Fort van Sjakoo langs om het desbetreffende materiaal af te halen. Daarnaast kopen wij er uiteraard ander materiaal in, dat ons interessant lijkt (in de zin ook dat je dat zo gauw nergens anders aantreft). Het is werkelijk te gek voor woorden dat Woningbedrijf Amsterdam, ooit zelf een sociale instelling, met uw onredelijke huurverhogingsvoorstellen deze unieke boekwinkel in één klap de nek wilt omdraaien.

Uw brief van 27 juli j.l., verstuurd in hartje zomervakantie, heeft veel weg van een overvaltechniek. Hoe kan een instelling als het Fort van Sjakoo binnen zo'n korte termijn - per 1 september! - aan uw eisen voldoen? Mocht u juridisch misschien binnen zekere grenzen blijven, wat overigens nog te bewijzen valt, dan is toch alleen al de toon van uw brief geheel in strijd met het goed fatsoen dat in het maatschappelijk verkeer betaamt. U heeft nota bene te maken met 12 jaar lang goed betalende huurders, maar dreigt onmiddellijk met de kantonrechter!

Toen u in de jaren 1970-80 nog als overheidsinstelling onder de gemeente Amsterdam ressorteerde, voordat u zogenaamd "geprivatiseerd" werd, heeft u het pand aan de Jodenbreestraat voor een habbekrats in handen gekregen, omdat krakers uit de Nieuwmarkbuurt het pand indertijd voor de ondergang hebben behoed. Tegenwoordig spuugt u op dezelfde ex-krakers die overigens heel nieuwe initiatieven ontplooien, maar deze politiek siert u uiteindelijk niet! Dat nu her en der initiatieven ontstaan om lucht te geven aan een algemeen gevoel van onbehagen over uw asociale optreden, kunt u niemand kwalijk nemen, behalve u zelf. U dient uw sociale verantwoordelijkheid te nemen en met de medewerkers van het Fort van Sjakoo een redelijk overleg aan te gaan; daarbij kunt u, als maatschappelijke woningbouwvereniging van Amsterdam, misschien nog enigszins scoren. Mocht u daaraan twijfelen, kijk dan vooral naar de successen die tegenwoordig worden behaald door "geprivatiseerde" semi-overheidsinstellingen als de Engelse Spoorwegen (reeds vele doden) en de al te beruchte ns!

Dit schrijven wordt zowel per gewone post als virtueel (per iemeel) rondgezonden.

Hoogachtend,

N. Jassies,
afd. Beeld en Geluid
iisg
Amsterdam