HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

From: "Mahdavi" <jelweh@wish.net>
Date: Thu, 6 Sep 2001

Beste mensen!

Hierbij wil ik mijn steun betuigen aan jullie verzet tegen de absurde huurverhoging van de woonstichting die de linkse boekhandel met het sluiten bedreigt. Al was Sjakoo in staat deze huurverhoging te betalen, moest tegen deze plundering en roofpoging van de gemeente en andere kapitalistische instellingen weerstand geboden en stelleing worden genomen.

In deze tijd van de kapitalistische crisis en ontbinding proberen de bedrijven hun minder wordende winst te verhalen op arbeiders en werkende mensen als producenten zowelals als consument. Deze boekhandel als een links bekende boekhandel zal nooit in staat zijn de huurverhoging te betalen.

Deze is geen op winst draaiende bedrijf, maar eerder een verzamelplaats van linkse en progressieve mensen waar mensen communistische, marxistische, anarchistische en andere linkse literatuur kunnen aantreffen. Ik ken deze plaats meer dan tien jaar en ben ervan overtuigd dat men niet alleen tegen deze plunderingen moet protesteren, maar verder moet gaan en zelfs de eigendom van deze plaats moet opeisen. Deze herinnert ons aan de bekende leuze van Marx:"de onteigenaars onteigenen".

Met kameraadschappelijke groeten
mir Jelweh