HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Date: Fri, 10 Aug 2001
From: Peter van der Pouw Kraan <peter@xs4all.nl>
To: binnenstad@woningbedrijf-amsterdam.nl
Dag mensen van het Woningbedrijf,

Eind jaren zeventig vestigden krakers en Nieuwmarktactivisten op Jodenbreestraat 24 boekhandel het Fort van Sjakoo. Nog steeds een uitzonderlijke en unieke winkel met een assortiment dat je verder nergens in de stad aantreft. Een assortiment dat ook alleen maar beschikbaar is doordat de winkel zich consequent niet-commercieel opstelt.

Internationaal is het Fort van Sjakoo een van de bekendste boekwinkels van Amsterdam. Een winkel waar ik als Amsterdammer trots op ben, die hoort bij het imago van Amsterdam en Nederland als bijzondere plek op de wereld. Een winkel waar met zijn allen zuinig op moeten zijn.

Natuurlijk kan een niet-commercieel bedrijf als het Fort van Sjakoo alleen maar bestaan bij de gratie van vrijwilligers en lage huur. Net als in de biologische wereld leidt variatie in biotopen tot verscheidenheid. Niet het gelijktrekken van voorwaarden, maar juist de variatie brengt de zo belangrijke diversiteit, die de stad levendig en interessant maakt en de dynamiek erin houdt.

Het doet me daarom pijn aan het hart dat omwille van een modieus en voorbijgaand ideologietje het Woningbedrijf deze parel van Amsterdam voor altijd de nek dreigt om te draaien door de huur tot onbetaalbare hoogte op te schroeven. Ik kom als vijftiger niet zo gauw meer in actie, maar in dit geval jeuken mijn vingers.
Destijds hebben zich enkele duizenden mensen wel op de een of andere manier ingezet voor het behoud van het Fort van Sjakoo. Ik herinner me een nachtelijk alarm in de Nieuwmarktbuurt toen een knokploeg van de toenmalige eigenaar het pand wilde ontruimen, feesten op de stoep, de actie Wie schrijft die blijft, lobbyactiviteiten. Dit soort acties van onderop houdt de maatschappij gaande en voorkomt verstarring. Ik denk dat het weer eens tijd wordt.

Mensen, denk er nog eens over na. Er is meer dat de waarde van iets bepaalt dan de marktideologie. Dat zou toch een open deur moeten zijn.

Ir. P. van der Pouw Kraan, Amsterdammer

Peter van der Pouw Kraan (peter@xs4all.nl)