HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

3 Dec 2001

Amsterdam, 2/12/2001

Geachte hr. Pouw,
Er is vast wel een manier te vinden om boekhandel "het fort van Sjakoo" voor Amsterdam te behouden. Het is van uw WBA absoluut on-etisch om een huurverhoging van f 580,- tot f 5140,- op te leggen. U begrijpt heel goed dat deze groep mensen dat nooit kan opbrengen. Ik ervaar het als een daad van machtsvertoon van uw kant om deze spreekbuis en informatiepunt voor een sociale beweging, de nek om te draaien. Bent u echt vergeten hoe het Fort in de strijd rond de Nieuwmarkt tot stand is gekomen en hoe belangrijk ze nog steeds is...

Uw kunt vanuit uw dienst natuurlijk een stuk Amsterdamse strijdcultuur om zeep helpen. Dat is snel gedaan. Het is echter veel gemakkelijker dan tegengas te geven alle misstanden in de maatschappij, zoals bv. de laatste, schandalig dure, bouwaffaires. U plaatst zich met deze huursverhoging midden tussen deze "Bouwschurken". Is dat nu echt de plek die u wilt innemen in deze?

WBA heeft in het verleden zo nu en dan ook idealistische, armere bevolkingsgroepen in de stad geholpen. Een stad bestaat tenslotte niet alleen uit consumerende burgers of kantoorambtenaren. De steun aan het pand van Burgerziekenhuis voor Vrouwen was een voorbeeld hiervan. Ik weet niet of u een persoon bent die gemakkelijk kan zeggen: "Ik neem het in heroverweging, er komt overleg", of dat u dit ervaart als zogenaamd gezichtsverlies. Ik ben bang dat in uw kringen dit laatste wel het jammerlijke geval zal zijn. Daar kunt u toch gewoon schijt aan hebben! Er gaat van uw actie nl. zo'n moedeloosmakend signaal uit naar de strijdbare jongeren in onze stad dat ik zeer bang ben dat er meer en meer een bevolking van louter zelfvoldane burgers ontstaat.

En als er dan echt iets ernstigs aan de hand is in de stad, bv. een overstroming, langdurig stroomuitval of een grote ramp, dan kan en wil "het volk" niets meer zelf, gaat met groot egoisme op rooftocht uit of blijft apatisch afwachten wat de Overheid en zijn diensten gaat doen: "Ze lossen het wel voor ons op".

Ik vraag u dan ook oprecht en met klem om uw besluit tot uitzetting van het Fort van Sjakoo serieus te heroverwegen en een normalere huursverhoging in rekening te brengen. Het Fort van Sjakoo is echt heel belangrijk voor de stad. Het stoorde mij enorm toen de dienst Ruimt.Ordening de mooiste plek innam in deze straat. Tegen een marktconforme huurprijs? Nee, van staatsgeld, net als zoveel andere panden daar rondomheen.

Breng een beetje balans terug in de Jodenbreestraat s.v.p.
U heeft die sleutel als directeur WBA in handen.

Anna Lont