HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Woningbedrijf Amsterdam
Muntendamstraat 1
1091 DR AMSTERDAM

Betreft: protestbrief

Amsterdam, 14 september 2001

Geachte heer, mevrouw,

Van de Boekwinkel Het Fort Sjakoo hebben wij bericht ontvangen over de door u aangekondigde per 1 september 2001 huurverhoging van 900%.

Wij vinden dit een buitensporig commercieel tarief dat voor kleine ideële instellingen niet betaalbaar is. Wij betreuren het ten zeerste dat u zich bij het vormgeven van het woon- en werkklimaat van een wereldstad als Amsterdam, zich louter zou laten leiden door onmiddellijk financieel gewin. Ons lijkt dat er een groot economisch belang ligt in het houden en creëren van een levendig en divers spectrum ondernemers en organisaties in de stad.

Wij zouden het onacceptabel vinden als deze boekwinkel en de andere organisaties zoals ASCII, en het Vrouwenhuis, het centrum van Amsterdam moesten verlaten omwille van uw beleid.

Hoogachtend,
MILIEUDEFENSIE

T. Wams
Algemeen Directeur