HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Lees het Raadsadres


Aan koll. Fort van Sjakoo
Kenmerk: Uw ongedateerde brief aan de leden van de Gemeenteraad
Onderwerp:Fort van Sjakoo/Lac

Geachte heer, mevrouw
Naar aanleiding van Uw bovengenoemde brief bericht ik U het volgende. Na ampel beraad heeft het College van B en W tijdens de recente begrotingsbesprekingen besloten, dat de door U aangegeven problematiek de hele stad aangaat. Derhalve is de Wethouder Financien, de heer Dales, gevraagd met een notitie aangaande deze problematiekte komen. Pas nadat deze aangekondigde notitie bestuurlijk is vastgesteld, kan er inhoudelijk op Uw brief gereageerd worden.

Hoogachtend
Hoofd sector Bouwen, Wonen en Economie,
A.J.A. Uitterhoeve