HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Beste mensen van het Woningbedrijf Amsterdam,

Met enige ontsteltenis verneem ik dat u het redelijk vindt de huur voor het winkelpand Jodenbreestraat 24hs met negenhonderd procent te verhogen, onder het motto dat dit overeenkomstig de marktwaarde is. Deze verhoging zou al per 1 september aanstaande ingaan ook. Ik weet niet of u een enigszins redelijke termijn voor de aankondiging in acht heeft genomen. Een paar weken tevoren lijkt mij voorbij iedere grens van fatsoen. Wat eigenlijk voor de gehele verhoging telt.

Het is misschien niet geheel overbodig u er op te wijzen dat het onderhavige pand net zo min als de rest van de bebouwing er niet gestaan zou hebben als het destijds niet door een kraakactie met bijbehorende mobilisatie als woon-werkruimte behouden was geweest. Er had een groot verzekeringskantoor moeten staan. Wat dit voor de"marktwaarde" van deze straat had moeten betekenen zou u misschien zelf kunnen bedenken. Ironischerwijze is ook uw betrokkenheid bij dit pand een gevolg van het feit dat de kraakactie over vier jaar lang is volgehouden en tenslotte is geslaagd met het intrekken van de plannen.

De boekhandel die sinds oktober 1977 in dit pand gevestigd is, en die de kern vormt van de verzameling niet-commerciële bedrijven die hier gevestigd is, heeft het tot nu toe volgehouden. Dat is niet de verdienste van de verhuurder. Er zou namelijk helemaal geen verhuurder zijn geweest, als deze winkel er niet zou zijn. En zeker niet het Woningbedrijf Amsterdam. Het lijkt mij dat u de rollen enigszins omdraait.

Maar misschien zitten er juist mensen met een uitstekend besef van de recente historie van dit pand bij uw bedrijf, en staan zij te popelen een slaperige beweging tot leven te wekken. Een nobel streven. Maar het lijkt mij niet geheel tot uw taken te behoren. Weest u maar zo verstandig van het desbetreffende plan af te zien.

Met vriendelijke groet,
drs. H.A. de Raaij
medeverdediger desbetreffende pand 1978-1979
Boekhandelaar aldaar 1978-1989