HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Date: Sun, 23 Sep 2001
From: Utama Leonie de Rouw <dolphin_utama@hotmail.com>
To: binnenstad@woningbedrijf-amsterdam.nl

Geachte WBA,

Ik schrijf u omdat ik het schandalig vind hoe u boekwinkel 'Het Fort van Sjakoo' behandelt. U zou toch ook niet op het idee komen een particulier plotseling bijna 10 maal zo veel huur te vragen? Daar is een maximum huurverhoging voor, de laatste tijd zo^Òn 3 procent per jaar. Ik vind het onterecht dat u ze dezelfde soort huur berekenen wilt als een gewoon commercieel bedrijf. Ten eerste zijn zij niet commercieel bezig en dat moet gewaardeerd worden, dat is er in de binnenstad niet genoeg. Ten tweede heb ik begrepen dat zij veel opknapwerk verricht hebben. Dat zou in de huur moeten doorberekend worden als aftrek van op eigen kosten gedane verbeteringen. Bovendien heb ik begrepen dat zonder de mensen van ^ÑHet Fort van Sjakoo^Ò het pand helemaal niet in uw handen terecht zou zijn gekomen! Een beetje dankbaarheid is hier toch wel op zijn plaats!

Ik wil u dus vragen respectvol met 'Het Fort van Sjakoo' om te gaan en deze onredelijke huurverhoging niet door te voeren.

Hoogachtend,
Drs. L. M. de Rouw
Buurtbewoonster