HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

25 Jan 2002, Boetes voor arrestanten bezetting WBA

Het volgende stuk is een kort verslag van de zitting bij de politierechter waar de 11 arrestanten die binnen zaten bij de bezetting van het Woningbedrijf Amsterdam(WBA) op 8-11- 01.

Als eerste kwam de Officier van Justitie aan het woord die namens de staat ons aanklaagde voor huisvredebreuk (artikel 138). Hij stelde dat een bedrijfsbezetting sowieso een illegaal middel was , maar in dit geval nog erger was omdat, zo meende de officier, ook nog eens vernielingen gepleegd waren en het WBA grote schade geleden had. De Officier van Justitie wilde daarnaast ook de eis verzwaren door er huisvredebreuk in vereniging van te maken.

Die verzwaring van de eis is nogal ongebuikelijk en daarom besloot onze advokaat Mark Wijngaarden hier bezwaar tegen te maken waardoor de zitting 10 minuten werd geschorst. De rechter besloot na de schorsing deze verzwaring van de eis echter wel toe te staan.
De officier kwam daarna als gevolg van onze strafbare daden het volgende te eisen: een boete van 225 euro (fl. 495) per arrestant en voor twee van de arrestanten die vele jaren geleden al eerder een veroordeling voor huisvredebreuk hadden gehad een zwaardere boete van 275 euro (fl 606). Daarnaast verzocht hij ook om ons de schade te laten betalen die het WBA beweerde te hebben geleden Dit bedroeg een bedrag van 7.714,42 euro (fl 17.000). Om te verduidelijken wat voor bezetting het was liet hij een aantal fragmenten van een uitzending van het televisieprogramma van de 8e dag zien.

Voor het WBA was een advokaat aanwezig en de vestigingsmanager Erik van Kaam. De advokaat zag eruit of hij wel lid moest zijn van de Hans Wiegel fanclub en werkte voor het advokatenkantoor van Nauta Dutilth, die ook veel zaken voor de gemeente doen. Hij benadrukte dat het WBA veel schade had geleden door de bezetting en dat het bedrag dat ze vergoed wilden zien slechts een deel van de werkelijke schade was die waarschijnlijk het dubbele zou bedragen. Of in zijn woorden: “ Het WBA heeft een hele ochtend zijn produkt niet kunnen leveren.”

Daarna mocht iemand van de sympathisanten van het Fort van Sjakoo toelichten waarom we het kantoor van het WBA bezet hadden. Dat was zoals wel bekend zal zijn, namelijk vanwege de absurde huurverhoging van 900%. Het is zoals stelde dan weliswaar niet aan de rechter zijn om over dit huurconflict tussen het Fort en het WBA te oordelen, maar het is wel de oorzaak van de bezetting en kan daarom niet genegeerd worden. Kort werd daarom uitgelegd wat het Fort is en waarom sympathisanten het zo belangrijk vinden dat het blijft bestaan.

Dat werd ook nog eens toegelicht door Mark van Wijngaarden, onze advokaat. Hij betoogde dat we in ons recht stonden met de bezetting omdat we handelden uit noodweer. Er was immers geen enkele legale manier om de starre en onwrikbare houding van het woningbedrijf te doorbreken. De bezetting was een (vergeefse?) poging om door dit blok beton heen te breken. Daarnaast stelde hij dat het vernielings en schadeaspect zwaar werd overdreven, omdat in de video die getoond was door de Officier van Justitie rayonmanager Erik van Kaam van het WBA na een korte inspectie zelf stelt dat er zo te zien niets vernield was. Ook ging hij in op het schade aspect. Het WBA had hiervoor een overzicht gegeven van hoeveel mensen er niet hadden kunnen werken en dat deel wilde het WBA op ons verhalen. Mark van Wijngaarden stelde hierop dat het vreemd is dat wij moeten betalen voor de uren die WBA medewerkers niet hebben kunnen werken, want nergens blijkt uit dat dit tot extra kosten heeft geleid, doordat ze bijvoorbeeld hebben moeten overwerken.
Verder wees Onze advocaat de rechter erop dat de eisen van de officier wel erg hoog zijn in vergelijking met vergelijkbare zaken zoals bijvoorbeeld onlangs bij het Italiaanse consulaat waar een voorwaardelijke boete van 204,- euro (fl 450,-) werd opgelegd.

De rechter volgde de argumentatie niet van Mark van Wijngaarden met een beroep op noodweer, waarom de bezetting plaatsvond. Hij vergeleek het met een poortblokkade(!), wat strafbaar is. Verder zag hij weinig echte harde bewijzen voor vernieling en diefstal, maar vond wel dat die sfeer om de bezetting bleef hangen en er aanwijzingen waren dat er wel iets gebeurd was. Daarom besloot hij tot het opleggen van een vrij forse straf namelijk van 100 euro (fl 220,-) en 125 euro (275,-) voorwaardelijk De rechter besloot gelukkig wel om ons niet de
schadeclaim van het WBA op te leggen. Hij vond deze te ingewikkeld voor een strafzaak en vond dat als men dit wilde verhalen op de sympathisanten dat maar via een civiele rechtzaak moest proberen. Alle arrestanten kregen dezelfde boete en er werd geen verschil gemaakt tussen arrestanten met en zonder strafblad. We overwegen nog of we in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak

Groeten

NN10