HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Date sent: Mon, 20 Aug 2001
To: binnenstad@woningbedrijf-amsterdam.nl
From: wallys <wallys@xs4all.nl>
Subject: idioot

Waar is het woningbedrijf mee bezig?

kaalslag en zuivering van de binnenstad? Vooral in de nieuwmarktbuurt met haar recente historie van kaalslag en zuivering verwacht je een humaner beleid van een instelling die pretendeert het publieke belang te dienen! Ik pleit voor een huurverlaging in plaats van zo'n buiten proportie zware huurverhoging.

"Het Woningbedrijf Amsterdam is echter geenszins wettelijk verplicht deze prijsstijgingen zonder onderscheid om wat voor bedrijf of instelling het gaat, in de huurprijs door te berekenen. Noch is de situatie waarin het Fort van Sjakoo verkeert, een op zichzelf staand verschijnsel. Overal in Amsterdam staan niet- commerciële en sociale initiatieven onder druk, doordat ze geconfronteerd worden met de torenhoge, opgeschroefde huurverhogingen voor hun ruimtes. Deze tendens kan alleen gekeerd worden, wanneer er voor sociale, niet commerciële initiatieven ook sociale, niet commerciële huren berekend gaan worden."