HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Ondanks een grote diversiteit aan argumenten verstuurt het WBA een standaard antwoord op de aan haar verstuurde protestbrieven.

Reacties hier weer op.


11 september 2001
vestigingsmanager
Eric van Kaam
(020) 561 97 11
Woningbedrijf Amsterdam en de huurprijzen van bedrijfsruimten

Beste mevrouw, meneer,

Er is ophef ontstaan over ons beleid te lage huurprijzen van bedrijfsruimten aan te passen aan de huidige marktsituatie. Graag informeren wij u over de achtergrond van dat beleid.

Het Woningbedrijf heeft een maatschappelijke doelstelling. Wij bieden betaalbare huisvesting aan mensen die daar zelf niet voor kunnen zorgen. Wij verhuren het grootste deel van onze woningen tegen prijzen die veel lager liggen dan wat ze commercieel gezien waard zijn. Op die manier huisvesten wij het merendeel van onze huurders.

Om onze woningen betaalbaar te houden en toch ook groot onderhoud te kunnen plegen aan onze 40.000 woningen, onze woningen te renoveren en nieuwe sociale huurwoningen te kunnen bouwen, hebben wij inkomsten nodig. Die inkomsten verkrijgen wij onder meer door een aantal activiteiten bedrijfsmatig te doen. Dit geldt ook voor de verhuur van bedrijfsruimtes.

De huurprijzen van een groot aantal bedrijfsruimtes van het Woningbedrijf zijn sinds de ingangsdatum van het huurcontract niet meer aangepast. Veel bedrijven die een ruimte van ons huren, betalen al jaren lage huurprijzen, ook op toplocaties in de binnenstad. Wij zijn nu bezig deze huurprijzen aan te passen om de opbrengsten te kunnen investeren in onze voorraad sociale huurwoningen. Uiteraard worden de betreffende bedrijven geinformeerd over dit voornemen.

Wij hebben een bedrijfsmakelaar ingeschakeld om de huurwaarde van onze bedrijfspanden vast te stellen. De makelaar kijkt daarbij ook naar de prijzen van bedrijfsruimtes in de directe omgeving.

Met als basis het advies van de bedrijfsmakelaar, doen wij de bedrijven die bij ons huren een voorstel voor een nieuwe huurprijs. Uitgangspunt hierbij is om het met elkaar eens te worden. Als dat niet lukt, bestaat de mogelijkheid de kantonrechter te vragen zich uit te spreken over een nieuwe huurprijs. Van die mogelijkheid maken wij gebruik. Zo'n procedure neemt veel tijd in beslag. In de tussentijd blijven wij proberen om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

Het is de taak van de overheid te beoordelen of instellingen en organisaties een dusdanig maatschappelijk belang hebben dat het ondersteuning verdient. Organisaties die bedrijfsruimtes bij ons huren en vinden dat ondersteuning voor hen geldt, adviseren wij dan ook om subsidie aan te vragen bij de overheid.

Met vriendelijke groet,

Eric van Kaam
vestigingsmanager


Reacties op deze brief: