HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP

| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Lees de reactie van het Sjakoo bestuur op deze brief


Aan het bestuur van Stichting Fort van Sjakoo

30 november 2001
Onderwerp: Uitnodiging voor gesprek

Geachte heer Moreel, geachte heer Panholzer Reeds enige maanden is er sprake van een conflict tussen ons bedrijf, eigenaar van het bedrijfspand Jodenbreestraat 24, en de huurders en gebruikers van dit pand, boekhandel Fort van Sjakoo.Nadat wij de huurder een voorstel hadden gedaan tot aanpassing van de huur, is het kantoor van de vestiging Binnenstad in de nacht van 18 op 19 augustus 2001 beklad en met verf besmeurd. Vervolgens is op 8 nov. 2001 ingebroken in het kantoor en is het enige tijd bezet gehouden, waarna het door de politie is ontruimd. Deze beide acties vonden plaats door personen die zich afficheerden als "sympathisanten van het Fort van Sjakoo"

Zoals U bekend is, hebben wij het huurkonflikt voorgelegd aan de kantonrechter. Naar verwachting zal deze 12 december 2001 uitspraak doen. Wij zullen ons conformeren aan de rechterlijke uitspraak.

Uitgangspunt voor het Woningbedrijf is het genereren van een marktconforme opbrengst uit het pand aan de Jodenbreestraat. Wij zijn echter steeds bereid geweest om met de gebruikers van het pand te zoeken naar een ook voor hen haalbare oplossing, die recht doet aan dit uitgangspunt. In dat kader hebben wij in september 2001 een schriftelijk aanbod voor vervangende huisvesting elders in de binnenstad gedaan. Dit aanbod is door de gebruikers van het Fort van Sjakoo afgewezen.

Daarnaast is enkele malen mondeling overlegd met gebruikers van het pand. Deze overleggen hadden veelal een chaotisch verloop, terwijl steeds onduidelijk bleef over welk mandaat de deelnemers aan het gesprek van de zijde van de gebruikers beschikten. Deze gesprekken hebben niet tot enig resultaat geleid. Bovendienhebben we moeten constateren dat tenminste een van de deelnemers aan deze gesprekken behoorde tot degenen die wederrechtelijk ons kantoor aan de Muntendamstraat heeft betreden en bezet.

na de recente bezetting en de dreiging met verdere acties bestaat er van onze kant geen behoefte meer aan om de gesprekken op dit niveau voort te zetten. We zijn wel bereid om met Uw bestuur, als formele huurder, te overleggen om te bezien welke oplossingen nog openstaan. Wij verbinden hieraan de voorwaarde, dat Uw bestuur zich distancieert van de acties die de afgelopen maanden door "de sympathisanten van het Fort" tegen het kantoor van het Woningbedrijf zijn ondernomen.

Indien U met deze voorwaarde kunt instemmen, nodigen wij U uit voor een gesprek op donderdag 6 december 2001 om 18.00 uur, lokatie Woningbedrijf Amsterdam, vestiging Binnenstad. Namens het WBA zullen bij dit gesprek aanwezig zijn de heer P. de Jong, directeur vestigingen en ondergetekende,

Hoogachtend Eric van Kaam