HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Date: Tue, 21 Aug 2001
From: Sjoera Nas <sjoera@xs4all.nl>

Diemen, 21 augustus 2001

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van een bericht over een door u aangekondigde huurverhoging per 1 september aanstaande van maar liefst 900% voor het pand aan de Jodenbreestraat 24, willen wij onze ongerustheid kenbaar maken en u dringend verzoeken terug te komen op dit voornemen.

In het pand zijn vier culturele instellingen gevestigd, waarvan Boekhandel Het Fort van Sjakoo de eerste was in 1977. Het buitensporige commerciële tarief dat u vraagt, valt niet op te brengen door vrijwilligersorganisaties met een idealistische inslag maar alleen door grootschalig opererende winkelketens. Wij kunnen ons moeilijk voorstellen dat u zich bij het vormgeven van het woon- en werkklimaat van een wereldstad als Amsterdam louter zou laten leiden door onmiddellijk financieel gewin. Immers, er ligt een veel groter economisch belang bij het in stand houden en creëren van een levendig en divers scala aan kleine en grote ondernemers en organisaties. Deze visie wordt bijvoorbeeld ook tot uitdrukking gebracht in het gemeentelijk broedplaatsenbeleid.

Ook XS4ALL, inmiddels een van de grootste en financieel succesvolste internetproviders in Nederland, heeft haar bestaan te danken aan de mogelijkheid om tegen betaalbaar tarief een zolderruimte te huren in de binnenstad en op een makkelijke manier contacten te kunnen leggen met belangstellenden en gelijkgestemden.

XS4ALL is al begin 1997 door de almaar stijgende huren de stad uitgedreven, naar een grauwe kantooromgeving in Diemen Zuid, net als andere grote bedrijven als UUNet en Agency. Voor kleinschalige oncommerciële initiatieven als ASCII internetcafe en boekhandel Het Fort van Sjakoo is verhuizing geen alternatief; er zijn in de wijde omtrek van Amsterdam geen betaalbare lokaties meer te vinden met voldoende aanloop en culturele sfeer.

In ongekend hoog tempo hebben grote werk- en woongemeenschappen de laatste jaren in Amsterdam moeten wijken voor kantoorzones en stadsvilla's. Behoud van de laatste paar vrije plekken, juist ook in het centrum van Amsterdam, is volgens ons van levensbelang voor het behoud van de stadscultuur, voor het blijven aantrekken van mensen die vernieuwen, experimenteren en een spiegel aan de maatschappij voorhouden.

Wij verzoeken u dan ook met klem om uw voornemen te heroverwegen, en in overleg met de gemeente tot structurele afspraken te komen over behoud van dit soort initiatieven voor de (binnen-)stad.

Met vriendelijke groet
XS4ALL Internet B.V.

Sjoera Nas, public affairs