INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Oudenampsen, Merijn
Titel: Ter verdediging van utopia
Sub titel:

In "Ter verdediging van Utopia" betoogt socioloog Merijn Oudenampsen dat de interpretatie van Thomas More's klassieke tekst Utopia door de filosoof Hans Achterhuis, die in ons land sinds de jaren negentig dominant is geweest, achterhaald is en berustte op foutieve veronderstellingen. Oudenampsen pleit voor een herwaardering van Utopia en het utopisch denken, nu het precies vijfhonderd jaar geleden is dat het werk van More voor het eerst verscheen. Merijn Oudenampsen (1979, Amsterdam) is socioloog en politicoloog. Hij doet als promovendus onderzoek bij de Universiteit van Tilburg naar de intellectuele achtergronden van de draai naar rechts in de Nederlandse politiek met de opkomst van Fortuyn. De doorbraak van het rechtspopulisme is in Nederland overwegend beschreven als een opstand van de onderbuik. Zijn proefschrift verkent de opstand in de bovenkamer.
2016, 81 pag., Euro 19.95
Editie Leesmagazijn, Amsterdam, ISBN 9789491717376, Paperback


This page last updated on: 3/23/2020