Boycot van nieuw boek over de geschiedenis van de anarchistische beweging Noord Nederland

Wij hebben begin januari 2023 van Arend Hazekamp, ook bekend onder de voornaam Arie, een aankondiging ontvangen van het in april 2023 te verschijnen boek dat hij heeft geschreven over de anarchistische beweging in de Noordelijke drie provincies (Drenthe, Friesland en Groningen), getiteld Geestverwanten van Ferdinand Domela Nieuwenhuis: Het vrije socialisme in Groningen, Friesland en Drenthe 1890-1940. Normaal gesproken zou een dergelijk boek uiteraard direct een plek krijgen in onze boekhandel. Echter er is een ernstig probleem met deze auteur.

Arend/Arie Hazekamp is een zeer omstreden figuur. Hij zat jarenlang als penningmeester in het bestuur van de oude stichting die het anarchistische kampeerterrein in Appelscha beheerde. Er is jarenlang een steeds verder escalerend conflict met hem geweest. Een deel van de kampeerders wilde de organisatievorm van het eigendom veranderen van een stichting naar vereniging, omdat het bestuur (en dan met name Arie als penningmeester) allerlei besluitvorming dwarsboomde. Hij meende (samen met een paar bestuursleden die op zijn hand waren) een horizontalere organisatievorm te moeten blokkeren. Tevens had de voorbereidingsgroep van de Pinksterlanddagen (PL: een jaarlijkse bijeenkomst van Nederlandse en Belgische anarchisten en actievoerders die in het pinksterweekend bijeen komen voor uitwisseling, workshops, debatten en het vormen van netwerken) jaar op jaar conflicten met hem waarbij hij op allerlei manieren de organisatie van de PL saboteerde, door geen of heel traag en beperkt financiële middelen ter beschikking te stellen, de voedselvoorziening te frustreren, enzovoort. Uiteindelijk liep deze combinatie van wrijvingsfactoren uit op een huurdersstaking van een aanzienlijk deel van de vaste kampeerders. Die eisten dat de organisatievorm van de camping van een stichting naar een vereniging omgevormd zou worden, waarbij de algemene ledenvergadering van alle vaste kampeerders de besluiten zou nemen in plaats van stichtingsbestuur van Hazekamp en enkele kompanen.

Penningmeester Arend/Arie Hazekamp besloot met instemming van zijn overige stromannen in het bestuur, het kampeerseizoen van 2018 niet te openen, de sluiting van de camping aan te kondigen, de stroom en het water af te sluiten en de aanstaande Pinksterlanddagen in 2018 af te gelasten. Toen dat genegeerd werd door een groot deel van de kampeerders, de stroom en het water weer aangesloten werden, en de Pinksterlanddagen 2018 gewoon zoals elk jaar werden aangekondigd en voorbereid, diende Hazekamp bij de burgemeester van Appelscha een verzoek in om de politie de camping te laten ontruimen. Dat is niet gebeurd. Je kan je wel afvragen hoe iemand die zichzelf als anarchist definieert het in zijn kop haalt om burgemeester en politie in te willen schakelen. Dit getuigt van alles behalve een anarchistische levenshouding.

De verhoudingen waren zo verziekt, dat Arie en zijn medebestuursleden een ultimatum stelden waarbij alle kampeerders een contract moesten ondertekenen waarin kampeerders allerlei regels werden opgedwongen. Dit werd uiteraard geweigerd. Het bestuur onder leiding van Arend/Arie kondigde in het najaar van 2018 aan het kampeerterrein te gaan verkopen. Formeel was de stichting de eigenaar, dus zij kon dat besluiten, maar dat was zò in strijd met de geschiedenis van het terrein en die van de anarchistische beweging in Nederland, dat men ondertussen wel vast kan stellen dat Hazekamp en zijn medebestuursleden alles behalve anarchisten zijn en de anarchistische beweging € 130.000 afhandig hebben gemaakt. Het betreft hier € 100000 die het kampeerterrein moest kosten en € 30000 spaargeld van het kampeerterrein, bestemd voor onderhoud van het terrein.

Één van de kampeerders heeft een openbare veiling van het terrein weten te voorkomen door de vraagprijs van € 100000 voor te schieten. Door een fundraiseractie (waaraan ook het Fort met € 20.000 bijdroeg) werd het terrein opgekocht voor een bedrag van € 100000. Zo werd voorkomen dat het terrein verloren zou gaan. Maar de aankoop betekende absoluut geen acceptatie van het te koop zetten en van het afpersen door het oude bestuur van € 100000 en het spaargeld van € 30000, die aan de anarchistische beweging in Nederland, en de horizontaal georganiseerde kampeerdersvereniging, die na de aankoop in 2018 werd opgericht, toekomt.

Die € 130000 moet dus terug aan de huidige kampeerdersvereniging gegeven worden.

Zo lang dat niet gebeurd is zal Boekhandel het Fort van Sjakoo het boek van Arend Hazekamp NIET verkopen.

Wij roepen ook iedereen op Hazekamp’s boek NIET aan te schaffen en de door Hazekamp opgerichte Stichting Genootschap Vrij Socialisme duidelijk te maken dat de anarchistische beweging deze afpersingspraktijken verwerpt.

Wij steunen de nieuwe horizontaal georganiseerde vereniging van kampeerders in hun strijd om restitutie van het ontvreemde geld waar heel veel belangrijker acties mee ondersteund hadden kunnen worden dan het terugkopen van het kampeerterrein van een stichtingsbestuur dat het ingepikte geld in een compleet schimmige nieuwe stichting heeft gestopt, waarvan niemand weet waartoe het aangewend gaat worden. Terug met dat geld!!!

Shopping Cart
Scroll to Top