Caution! For multiple reasons the stock that we show on the website sometimes differs with the real stock we have in the shop.

Collaboratie en geweld

49.99

Deze studie gaat over Nederlandse mannen die tijdens de bezetting handlanger van de nazi’s werden en zich ontwikkelden tot daders die zich structureel en systematisch schuldig maakten aan intimidatie, diefstal, plundering, afpersing, mishandeling, doodslag en moord. Over het onderwerp gewelddadige daders kun je honderden vragen stellen. In deze studie ligt de focus op vragen als: Hoe zag hun leven er voor de oorlog uit? Wat hebben deze mannen gedaan tijdens de bezetting onder de vlag van het nationaalsocialisme? Welke factoren speelden een rol bij hun ontwikkeling tot gewelddadige dader? Zijn er verschillen en overeenkomsten tussen de daders? Is er sprake van patronen in hun levensloop en hun collaboratieve gedragingen? Hoe verliep hun rechtsgang en wat zegt het over de kwaliteit van de naoorlogse rechtspleging? Zijn er parallellen tussen hedendaagse terroristen en de gewelddadige daders van deze studie?

Subtitle: Radicalisering en extremisme tijdens de Duitse bezetting van Nederland
Author: Water, Paul van de
Year: 2022
ISBN: 9789401919203
Pages: 536
Language: Dutch / Nederlands
Publisher: Uitgeverij Omniboek
Publisher's city: Utrecht
Publication date:
Shopping Cart
Scroll to Top