De Fabel van het linkse ongelijk

Caution! For multiple reasons the stock that we show on the website sometimes differs with the real stock we have in the shop.

De Fabel van het linkse ongelijk

5.00

Met de ineenstorting van het stalinisme wordt alom geroepen over het gelijk van rechts. Een merkwaardige stelling, als we bedenken dat libertaire socialisten al kort na de bolsjewistische machtsovername tot een diepgaande kritiek kwamen op wat vele tientallen jaren lang voor ‘socialisme’ door zou gaan. Merkwaardig ook, omdat zij zelf iets geheel anders onder socialisme verstonden. Merkwaardig tenslotte, omdat de recente ontwikkelingen in Oost-Europa bepaald geen opwekkend rechts alternatief blijken te zijn. In deze publicatie zijn door Ton Geurtsen teksten uit de jaren twintig verzameld van Rosa Luxemburg, Anton Pannekoek, HenriĆ«tte Roland Holst en Arthur Lehning. Deze vertegenwoordigers van respectievelijk het libertair-marxisme, het radencommunisme, het religieus-socialisme en het anarchisme schreven kritieken op het bolsjewisme, formuleerden een alternatief en huldigden opvattingen die ook in de jaren negentig opvallend actueel blijken te zijn. In een viertal inleidende beschouwingen wordt daar uitvoerig bij stil gestaan. Het geheel wordt afgesloten met een visie op de kansen voor een vernieuwd socialisme, dat selectief van het oude gedachtegoed gebruik kan maken.

Availability: 1 in stock

SKU: 40673 Category: Tags: ,
Subtitle: De bolsjewistiese katastrofe: een nieuwe kans voor het socialisme
Author: Geurtsen, Ton (red) & Rosa Luxemburg & Anton Pannekoek & Henriette Roland Holst & Arthur Lehning
Year: 1990
ISBN: 9073249058
Pages: 111
Language: Dutch / Nederlands
Publisher: Rode Emma
Publisher's city: Amsterdam
Publication date:
Shopping Cart
Scroll to Top