De meent

Caution! For multiple reasons the stock that we show on the website sometimes differs with the real stock we have in the shop.

De meent

Price not available

Filosoof Hans Achterhuis heeft de laatste decennia fundamentele kritiek geleverd op grote utopieën zoals het communisme en het kapitalisme, die leiden tot een onleefbare wereld als ze consequent worden doorgevoerd. Maar betekent dat dan dat alle utopieën maar bij het grofvuil moeten worden gezet? Nou nee. In dit essay laat Achterhuis zien dat er een kleinschalige utopie bestaat die wel degelijk goed en levensvatbaar is: de meent. Dit oude Nederlandse woord (in Engeland spreekt men van the commons) dateert uit de twaalfde eeuw en verwijst naar het gezamenlijk gebruik van een stuk grond door leden van een gemeenschap. Er werden afspraken gemaakt over het weiden van vee en het sprokkelen van hout. Belangrijk is dat de meent altijd werd onderscheiden van privé-eigendom. Tegenwoordig kunnen we hier het onderscheid maken tussen het privé-eigendom van de kapitalistische markt enerzijds en de publieke voorzieningen anderzijds. Daartussenin bevindt zich de meent. De filosofie van de meent wordt op allerlei manieren nieuw leven ingeblazen om de maatschappij eerlijker, socialer en duurzamer te organiseren. Bijvoorbeeld in de Hof van Twello, een boerderij die wordt beheerd door een groep geestverwanten. Deze organisatie krijgt geen overheidssubsidies, zij bedruipt zichzelf. Dat geldt ook voor de ‘literaire meent’ die in de tweede helft van de vorige eeuw werd ontwikkeld door de filosoof en theoloog Ivan Illich om belangrijke publicaties gratis beschikbaar te maken voor het grote publiek. Dit cadeauboekje is daarvan het best denkbare voorbeeld.

Out of stock

SKU: 37036 Category: Tag:
Subtitle:
Author: Achterhuis, Hans
Year: 2021
ISBN:
Pages: 48
Language: Dutch / Nederlands
Publisher: Uitgeverij De Meent
Publisher's city:
Publication date:
This book is out of print
Shopping Cart
Scroll to Top