Die esoterische Verführung

Caution! For multiple reasons the stock that we show on the website sometimes differs with the real stock we have in the shop.

Die esoterische Verführung

15.37

De gevestigde religies hebben al jaren te kampen met afkalvende aanhang, allerlei sektes, new age- en esoterische bewegingen kennen daarentegen een nog steeds toenemende belangstelling. De auteurs van deze bundel hebben een groot aantal van die bewegingen onder de loep genomen. Ze hebben gekeken in welke mate de stellingen van die nieuwe bewegingen wetenschappelijk onderbouwd zijn, welk mensbeeld er ten grondslag ligt aan deze bewegingen en de daaruit voortvloeiende ideeën over maatschappelijke ordening. De weg naar het `nieuwe weten’ blijkt bezaaid met valluiken en onbewijsbare beweringen. Aan het licht komen mensverachtende denkbeelden, autoritaire groepsstructuren en racistische tendensen.

SKU: 14617 Category: Tags: ,
Subtitle: Angriff auf Vernunft und Freiheit
Author: Kern, H. & L. Traynor
Year: 1996
ISBN: 3980438600
Pages: 380
Language: German / Deutsch
Publisher:
Publisher's city:
Publication date:
Shopping Cart
Scroll to Top