Houd je goed

Caution! For multiple reasons the stock that we show on the website sometimes differs with the real stock we have in the shop.

Houd je goed

27.50

Lammert Jansma vertelt over zijn schoonvader Fokke Veenstra en diens broer Jan. Beide waren idealist, ze weigerden dienst (ook de vervangende dienst), waren aanhangers van het socialisme en anarchisme en waren geheelonthouders. Doordat ze de dienst weigerden, belanden ze beide in de gevangenis. Van daaruit schreven de broers met familie, kameraden en mensen – in het hele land – met dezelfde ideeën en opvattingen als zij. Met name in de omgeving van Appelscha waren dat er nogal wat. Er was in Appelscha in de jaren Dertig van de twintigste eeuw een grote groep, waaronder ook veel jonge mensen, die dezelfde ideeën – socialisme, anarchisme, antimilitarisme en geheelonthouding – aanhingen. Na de dood van Fokke zijn de brieven in het bezit gekomen van zijn dochter, die het belang ervan in zag, en zij heeft ze bewaard. Aan de hand van die brieven heeft schoonzoon Jansma een opmerkelijke periode uit de geschiedenis van de regio rond Appelscha beschreven, maar deed ook extra onderzoek, zodat ‘Houd je goed!’ ook daarom een buitengewoon interessant boek is. Een mooie vermenging van een familiegeschiedenis met een stuk sociale geschiedenis over het anarchisme in Appelscha en omstreken, maar ook ver daar buiten.

Availability: 3 in stock

SKU: 38543 Category: Tags: , ,
Subtitle: Brieven aan een dienstweigeraar 1935/1936/1937
Author: Veenstra, Fokke & Jan Veenstra & Lammert Gosse Jansma (red.) & Anne Veenstra (red.)
Year: 2021
ISBN: 9789064662027
Pages: 736
Language: Dutch / Nederlands
Publisher: Stichting Stellingwarver Schrieversronte
Publisher's city: Olderberkoop
Publication date:
Shopping Cart
Scroll to Top