Sacco and Vanzetti

Caution! For multiple reasons the stock that we show on the website sometimes differs with the real stock we have in the shop.

Sacco and Vanzetti

24.42

Studie naar de Italiaanse anarchistische gemeenschap in de VS gedurende de Red-scare, begin deze eeuw. Het proces en de terechtstelling van Sacco en Vanzetti worden onderzocht binnen deze kontekst. Of zij werkelijk schuldig waren aan de overval, waarvoor ze werden veroordeeld en geexecuteerd, is volgens Avrich minder interessant dan hun anarchistische opvattingen.

SKU: 14421 Category: Tags: ,
Subtitle: The anarchist background
Author: Avrich, Paul
Year: 1991
ISBN: 0691047898
Pages: 265
Language: English
Publisher: Princeton University Press
Publisher's city: Princeton, NJ
Publication date:
Shopping Cart
Scroll to Top