Caution! For multiple reasons the stock that we show on the website sometimes differs with the real stock we have in the shop.

Stakingen en vakbewegingen 1878-1890

17.50

Jacques Giele beschrijft in dit deel de opkomst van de socialistische vakbeweging in Nederland: de ontstaansfase van het anarchisme, de sociaaldemocratie en de vakbeweging. Hij schetst de tradities van de ongeschoolde haven- en veenarbeiders, land- en industriearbeiders en grote delen van het lompenproletariaat met hun op onderlinge solidariteit gebaseerde acties. En daarnaast de traditie van de geschoolde werklieden als timmerlieden, typografen en meubelmakers met hun verenigingsorganisaties: vlaggen, bestuurders, statuten en notulen. Toen na 1880 timmer- en broodfabrieken ontstonden en technologische vernieuwing begon in het drukkersvak, zoals de zetmachine verproletariseerden de werklieden. Aan de andere kant werden de ongeschoolde arbeiders geconfronteerd met schaalvergroting en beginnende mechanisering. Daardoor groeiden deze twee groepen naar elkaar toe. De activisten van de Sociaal-Democratische Bond hebben de samenwerking van deze groepen bevorderd. In de jaren van 1885 tot 1890 begonnen de beide groepen van de arbeidende klasse, de arbeiders en de werklieden, in grote acties en stakingen samen te werken: voor “het eerst is er sprake van een echte arbeidersbeweging in Nederland, waarbij alle lagen van de arbeidende klasse betrokken zijn”. Naast een lang artikel over de opkomst van de vakbeweging zijn twee, niet eerder gepubliceerde, artikelen over stakingen in de Rotterdamse haven en de metaal opgenomen. Gieles aandacht voor de handelende mens blijkt onder meer uit de levensbeschrijving van de smid Willem Ansing, die zijn leven lang streed voor organisatie van de arbeiders.

Availability: 1 in stock

SKU: 35725 Category: Tags: ,
Subtitle:
Author: Giele, Jacques
Year: 2020
ISBN: 9789079395460
Pages: 224
Language: Dutch / Nederlands
Publisher: Kelder
Publisher's city: Utrecht
Publication date:
Shopping Cart
Scroll to Top