Caution! For multiple reasons the stock that we show on the website sometimes differs with the real stock we have in the shop.

Structuur bieden of steun verlenen?

17.70

Te veel, te licht en te onnadenkend wordt de tweedeling losmakend of structuurbiedend klimaat in de orthopedagogiek gehanteerd. De mens is meer waard dan te worden geplaatst in bedachte systemen. Het kind, ook het kind dat in problematische situaties verkeert, ontstaan door externe of interne factoren, heeft vooral steun van zijn opvoeder nodig om “geestelijk te kunnen groeien”.Wel of niet structuur bieden is een schijndiscussie, de auteur toont aan, dat ook Rogers, die als vertegenwoordiger van het losmakend klimaat wordt beschouwd, structuren aangeeft. Degenen die de tweedeling, structuurbiedend of losmakend klimaat hanteren, geven blijk van onkunde op (ortho)pedagogisch gebied.

SKU: 14667 Category: Tag:
Subtitle:
Author: Redmeijer, S.J.
Year: 1989
ISBN: 9070582511
Pages: 150
Language:
Publisher: Sassenheim
Publisher's city: Haren
Publication date:
Shopping Cart
Scroll to Top