Caution! For multiple reasons the stock that we show on the website sometimes differs with the real stock we have in the shop.

Tegendraads & scherpzinnig

17.50

Met een inleiding van Marten Buschman en een biografische schets van Bob Reinalda. Deze bundel is het laatste deel van de verzamelde artikelen van de sociaalhistoricus Jacques Giele. Ze beslaan de gehele periode van zijn productieve publicitaire activiteiten, vanaf 1967 tot het begin van de jaren negentig. Duidelijk komt hier de geheel eigen wijze, waarop Giele naar de geschiedenis en geschiedschrijving keek, zijn brede belangstelling en zijn radicale geëngageerde opstelling tot uiting. Bob Reinalda schreef een uitgebreide biografie. Hierin beschrijft hij de opmerkelijke levensloop van Jacques Giele. Reinalda laat zien hoe Giele op velerlei wijzen een baanbrekend en invloedrijk historicus was.

Availability: 1 in stock

SKU: 38086 Category: Tags: ,
Subtitle: Dertig jaar Jacques Giele in artikelen
Author: Jacques Giele
Year: 2021
ISBN: 9789079395538
Pages: 221
Language: Dutch / Nederlands
Publisher: Kelder
Publisher's city: Utrecht
Publication date:
Shopping Cart
Scroll to Top