The other Mexico

Caution! For multiple reasons the stock that we show on the website sometimes differs with the real stock we have in the shop.

The other Mexico

23.60

Warnock beschrijft hoe twee presidenten de neoliberale revolutie naar Mexico gebracht hebben. Voor de Mexicaanse bevolking en economie betekende dat: vrije markt mechanismen, buitenlandse (des)investeringen, privatisering van staatsbedrijven, deregulering, bezuinigingen op sociale zekerheid en onbegrensde vrijhandel met de VS en Canada met alle gevolgen van dien. Aan de wortel van al deze problemen ligt volgens de auteur het één-partij-staatssysteem in Mexico. Warnock verwacht dan ook dat wanneer de alleenheerschappij van de PRI verdwijnt en er een pluriforme democratie voor in de plaats komt er meer rekening gehouden zal worden met de noden van de Mexicaanse bevolking. Dat is zeer de vraag. Van de Mexicaanse oppositiepartijen PAN en PRD zijn geen wereldschokkende wijzigingen te verwachten. De PAN zal de vrijhandel nog verder doorvoeren en de PRD zal slechts hier en daar de pijn iets verzachten, maar het beleid niet definitief over een andere boeg gooien. Het boek geeft een redelijk goede indruk van de gevolgen van het Noord-Amerikaanse Vrijhandels Verdrag (NAFTA) voor de Mexicaanse bevolking.

SKU: 14708 Category: Tags: , ,
Subtitle: The North American triangle completed
Author: Warnock, John
Year: 1995
ISBN: 1551640287
Pages: 321
Language: English
Publisher: Black Rose Books
Publisher's city: Montréal
Publication date:
Shopping Cart
Scroll to Top