Caution! For multiple reasons the stock that we show on the website sometimes differs with the real stock we have in the shop.

Three generations, two genders, one world

28.15

De auteurs van dit boek pogen de beleving van gender-verhoudingen in de hedendaagse samenleving in beeld te brengen door mannen en vrouwen uit een groot aantal landen aan het woord te laten over hoe zij die verhoudingen ervaren. De uitspraken van de ge-enqueteerden worden in een context geplaatst door de sociale, economische en politieke ontwikkeling van de respectievelijke landen in het kort te schetsen.

SKU: 14963 Category: Tags: ,
Subtitle: Women and men in a changing century
Author: Chant, Sylvia & Cathy McIlwaine
Year: 1998
ISBN: 9781856496049
Pages: 237
Language: English
Publisher: Zed Books
Publisher's city: London
Publication date:
Shopping Cart
Scroll to Top