Caution! For multiple reasons the stock that we show on the website sometimes differs with the real stock we have in the shop.

Uitschot in uniform

27.50

Geweldpleging en paramilitaire formaties zijn wezenlijke kenmerken van het fascisme als politieke stroming. Van zulke formaties vormde de WA de voornaamste Nederlandse variant. Tot dusver toonde de geschiedschrijving hiervoor weinig interesse. ‘Uitschot in uniform’ voorziet in dat hiaat. Het biedt geen organisatieschema’s en regionale overzichten, en evenmin gedetailleerde bevelsstructuren en rangen. Wel schetst het wie de WA’ers waren, wat ze wilden en hoe ze dat dachten te bereiken. Wat hun instructies en taken waren, hoe consciëntieus ze die uitvoerden en hoe weinig volgzaam ze zich tegenover de NSB-leiding toonden. En welke reacties ze ontlokten aan autoriteiten, publiek én het eigen leiderschap.Het was de WA waardoor de NSB al begin jaren dertig een slechte reputatie kreeg. Het was de WA die de wens van de regering acuut maakte om de veelbesproken maar weinig begrepen Wet op de weerkorpsen in te voeren. Het was de WA die begin 1941 het idee kreeg om op straat het resterende gezag van de Nederlandse overheid uit te dagen en die daarmee een onvoorziene tegenstand losmaakte.

Availability: 1 in stock

SKU: 36751
Subtitle: De WA 1932-1945
Author: Broek, Gertjan
Year: 2021
ISBN: 9789024438976
Pages: 320
Language: Dutch / Nederlands
Publisher: Boom
Publisher's city: Meppel/Amsterdam
Shopping Cart
Scroll to Top