Let op! Om diverse redenen kan de voorraad die hier op de website wordt getoond soms niet overeenkomen met de werkelijk aanwezige voorraad in de winkel.

Die unsichtbare Front

16.50

Vooral voor degenen die het boek van Andreas Graf `Anarchisten gegen Hitler’ hebben gelezen, is dit boek een interessant tijdsdocument. Het betreft hier een geannoteerde heruitgave van een oorspronkelijk in 1940, in Zweden uitgegeven dossier over het illegale werk van anarchisten tijdens het vooroorlogse nazi-regime in Duitsland. Tevens geeft het een indruk van de moeilijkheden die internationale solidariteit met Duitse anarchisten met zich meebracht. Veel Europese regeringen wantrouwden Duitse vluchtelingen en lieten geen politieke activiteiten toe i.v.m. de diplomatieke betrekkingen die men tot mei 1940 nog onderhield met de Duitse regering. Rudolf Berner, een tot Zweed genaturaliseerde Duitser, reisde in het voorjaar van 1937 op verzoek van in Spanje actieve, Duitse anarcho-syndicalisten naar Duitsland en bezocht er een groot aantal ondergronds werkende anarchistische groepjes. Het doel van de reis was voornamelijk het weer aanknopen van contacten tussen de in ballingschap in het buitenland verblijvende Duitse anarchisten en de nog in Duitsland actieve anarchisten te bewerkstelligen. Kort na Berner’s rondreis werd echter een groot aantal anarchistische groepen opgerold en bleek zijn reis, wat dat betreft, zinloos. Na zijn rondreis trok Berner weer naar Spanje, waar hij november 1937 moest vertrekken vanwege zijn kritische houding t.a.v. de Spaanse CNT. In 1946 zou Berner terugkeren naar Spanje en van daaruit regelmatig berichten over de toestand in dat land. Wegens de weigering van de CNT-in-ballingschap om het illegale anarchistennetwerk in Spanje te ondersteunen, verbrak hij zijn banden met de Zweedse anarcho-syndicalistische vakbond SAC (die de voornoemde opstelling van de CNT-in-ballingschap ondersteunde). Berner’s verslag van zijn Duitse rondreis geeft een indringend beeld van het levensgevaarlijke werk dat de illegaal opererende anarchisten in Duitsland verrichtten.

Artikelnummer: 14550 Categorie: Tags: ,
Subtitel: Bericht über die illegale Arbeit in Deutschland (1937)
Auteur: Berner, Rudolf
Jaar: 1997
ISBN: 392222623X
Pagina's: 160
Taal: German / Deutsch
Uitgever: Libertad Verlag
Uitgever stad: Potsdam
Verschijningsdatum:
Winkelwagen
Scroll naar boven