Let op! Om diverse redenen kan de voorraad die hier op de website wordt getoond soms niet overeenkomen met de werkelijk aanwezige voorraad in de winkel.

Une mystification mondiale

7.15

Drie hoofdstukken uit ‘L’Apocalypse de notre temps, les dessous de la propagande allemande d’après des documents inédits’ dat Henri Rollin in 1939 bij Gallimard liet verschijnen (en dat in 1991 bij Allia is herdrukt). In augustus 1940 is het prompt door de nazi’s in beslag genomen en vernietigd. In onderhavig boek zijn die hoofdstukken opgenomen waarin het met name gaat over de beruchte ‘Protocollen van de Wijzen van Zion’. Deze zogenaamde protocollen van een joodse wereldsamenzwering, duiken al sinds eind negentiende eeuw, in allerlei talen vertaald, overal ter wereld op waar een antisemitische hetze bepaalde krachten van nut is. Haarfijn doet Henri Rollin uit de doeken dat deze ‘Protocollen’ niets anders zijn dan plagiaat en een perfide vervalsing van de ‘Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu’, een heftig en scherpzinnig pamflet tegen de dictatuur van Napoleon III, in 1865 in Brussel gepubliceerd door Maurice Joly (en eveneens recentelijk bij Allia herdrukt). Ook dat boek werd in beslag genomen en de auteur ervan gevangen gezet. In het hoofdstuk ‘Polémiques autour d’un plagiat’ onthult Rollin hoe met name de Katholieke Kerk en de nazi’s zich na het bekend worden van deze vervalsing in allerlei bochten wringen en met nieuwe leugens hun kostbare instrument, de desinformatie in stand proberen te houden. Hij legt er ook de mechanismen in bloot van de desinformatie en het nut ervan voor hen die haar hanteren. En het aan het licht brengen van dergelijke praktijken was precies wat Maurice Joly zelf ook voorstond met zijn ‘Dialoog’. Het laatste hoofdstuk van ‘Une mystification’ is gewijd aan een biografie van de felle republikein en dwarse figuur die deze ‘méconnu, Maurice Joly’ was. Gérard Berréby, die het boek heeft verzorgd, wijdt zijn voorwoord, ‘Le Faux et son usage’ aan de persoon van de auteur, Heri Rollin (1885-1955), marinier in de Eerste Wereldoorlog, begin jaren 1920 correspondent van ‘Temps’ in Rusland, in 1925 algemeen redacteur van ‘Temps’, bevriend met de geëxcommuniceerde, dissidente communist Boris Souvarine, en geheim agent voor het Franse verzet in de Tweede Wereldoorlog.

Subtitel:
Auteur: Rollin, Henri
Jaar: 2000
ISBN: 9782844850355
Pagina's: 192
Taal: French / Français
Uitgever: Editions Allia
Uitgever stad: Paris
Verschijningsdatum:
Winkelwagen
Scroll naar boven