Che Guevara

Caution! For multiple reasons the stock that we show on the website sometimes differs with the real stock we have in the shop.

Che Guevara

16.10

Duitse vertaling van de in 1997 verschenen Che-biografie van de hand van de Mexicaanse politicoloog Castañeda. Castañeda beschrijft Che’s levensloop van zijn geboorte in Argentinië, via zijn omzwervingen door Latijns-Amerika, zijn deelname aan de guerrillastrijd op Cuba, zijn ministerschap, zijn activiteiten in Afrika en Bolivia, tot zijn uiteindelijke dood in dat laatste land. De auteur belicht zowel de positieve als de negatieve kanten van Che’s denken en handelen. In een aanhangsel zijn een aantal artikelen uit de Duitse media opgenomen die medio 1997 melding maakten van het kort daarvoor in Bolivia `teruggevonden’ lijk van Che en het overbrengen daarvan naar Cuba. Met een uitgebreid notenapparaat, index en een groot aantal zwart-wit foto’s.

Subtitle: Biographie
Author: Castañeda, Jorge G.
Year: 1999
ISBN: 3-518-39590-4
Pages: 629
Language: German / Deutsch
Publisher: Suhrkamp
Publisher's city: Frankfurt am Main
Publication date:
Shopping Cart
Scroll to Top