From Alcatraz to Marion to Florence

Caution! For multiple reasons the stock that we show on the website sometimes differs with the real stock we have in the shop.

From Alcatraz to Marion to Florence

2.40

Deze brochure schetst in een kort bestek de omstandigheden in de Amerikaanse Extra Beveiligde Inrichtingen. Op goed onderbouwde wijze wordt er een aanklacht tegen het bestaan en gebruik van isolatiegevangenissen ingediend. De verschrikkingen die in een aantal bajessen hebben plaats gevonden worden beschreven en daarnaast wordt ook uitgebreid ingegaan op het verzet wat er van binnenuit tegen deze omstandigheden wordt gepleegd.

SKU: 13849 Category: Tags: ,
Subtitle: Control Unit prisons in the United States
Author: Dowker, Fay & Glenn Good
Year: 1991
ISBN: Zonder
Pages: 32
Language:
Publisher:
Publisher's city:
Publication date:
Shopping Cart
Scroll to Top