Caution! For multiple reasons the stock that we show on the website sometimes differs with the real stock we have in the shop.

Geschiedenis van de Machnobeweging

10.00

De twintigste eeuw heeft twee pogingen beleefd tot de vestiging van een libertaire samenleving te komen. De Machnobeweging trachtte ten tijde van de Oktober Revolutie in de Russische Oekraine tot een anarchistische samenleving te komen, terwijl de tweede poging tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) werd ondernomen. Deze heruitgave van het standaardwerk ‘Geschiedenis van de Machnobeweging’ van Pjotr Arsjinof doet verslag van de eerste poging en is daarmee, temeer daar de auteur een medestrijder was, een waardevolle bron voor studie van de Machnobeweging. Arsjinof was de eerste Machnovist die de geschiedenis van de Machnobeweging optekende. Op aangrijpende wijzeschrijft hij over de door boeren, arbeiders en anarchisten ondernomen poging om in het sinds 1917 snel totalitairder wordende Rusland een ware, vrijheidslievende samenleving op te bouwen. Een samenleving die zonder wetten en partijen, zonder uitbuiting en onderdrukking functioneerde. Zijn boek is het relaas van een revolutionaire beweging die het land van grootgrondbezitters afnam en onder boeren verdeelde, en in fabrieken streefde naar arbeiderszelfbestuur. Aan deze periode kwam in 1921 een eind toen het bolsjewistische Rode Legerde Machnobeweging met geweldige overmacht vernietigde, danwel naar het buitenland verdreef.Het boek is dan ook nontbloot van kritiek op de verraderlijke rol die die het bolsjewisme speelde. Dit boek is tevens de geschiedenis van één van de eerste guerrillabewegingen die in de twintigste eeuw plaatsvondenDe Machnonbeweging probeerde libertaire ideeen om te zetten in praktijk, in daden. Arsjinof toont hoe moeilijk dat was.

Availability: 34 in stock

SKU: 25909 Category: Tags: , ,
Subtitle:
Author: Arsjinof, Pjotr
Year: 1983
ISBN: 9070752018
Pages: 325
Language: Dutch / Nederlands
Publisher: De Zwarte Bibliotheek
Publisher's city: Haarlem
Publication date:
Shopping Cart
Scroll to Top