Hoe ver ga je?

Caution! For multiple reasons the stock that we show on the website sometimes differs with the real stock we have in the shop.

Hoe ver ga je?

9.50

Dit boekje bevat de tekst van de Domela-lezing uit 2024 die werd gehouden door journalist en documentairemaker Willem de Haan van Stichting Onkruit vergaat niet. Het thema van zijn lezing was: ‘Hoe ver ga je?’ Actiegroepen en sociale bewegingen worstelen altijd met de vraag of geweld bij acties toelaatbaar is of niet; vanaf de bomaanslag tijdens de gevangenschap van dienstweigeraar Herman Groenendaal (1921) tot de recente acties waarbij klimaatactivisten van Just stop Oil zich aan schilderijen vastkleven. Die discussie heeft altijd meerdere dimensies: wat is eigenlijk geweld? En kijk je vanuit een moreel standpunt of vooral vanuit tactisch standpunt: brengt het je doel dichterbij? In zijn lezing kijkt Willem de Haan hoe die discussie in Nederland verliep vanaf de jaren 60 tot nu. Daarin betrekt hij ook de inzichten van de Amerikaanse politicologe Erica Chenoweth uit haar recent verschenen boek ‘Vredelievend verzet’. Zij bestudeerde honderden conflicten waarbij burgers in opstand kwamen. Welke lessen zijn uit de geschiedenis te trekken?

Subtitle: Maatschappelijk verzet en de grenzen van geweld
Author: Haan, Willem de
Year: 2024
ISBN: 9789082177381
Pages: 68
Language: Dutch / Nederlands
Publisher: Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds
Publisher's city: Amsterdam
Publication date: 2024-02-21
Shopping Cart
Scroll to Top